Combat climate change through technology

Nytt internasjonalt testsenter nettverk lansert

TCM har tatt initiativ til å danne et internasjonalt testsenter-nettverk for store karbonfangst-testfasiliteter verden rundt for å dele kunnskap og for å akselerere kommersialisering av teknologien.

De viktigste målene i «CCS Test Centre Network» er å dele kunnskap innen teknologiutvikling, bygging og driftserfaring, etablering av resultatindikatorer, og fremme teknologi-standardisering.

Hovedformålet for testsentrene  er å  redusere kostnader, samt tekniske, miljømessige og økonomiske risiko forbundet med karbonfangst og lagring (CCS).

CCS er den eneste teknologien som kan redusere CO2-utslipp fra forbrenning av fossilt brensel i kraftverk og industrianlegg med opptil 90 prosent.

"Dette er absolutt det rette tidspunktet å lansere dette kunnskapsdelings-nettverket. Nærmest daglig ser vi fremskritt innen CCS-teknologi i testsentre rundt om i verden. Imidlertid er denne kunnskapen ofte ikke delt fordi det ikke har vært hensiktsmessige forum å gjøre dette i. Dette nettverket vil være fordelaktig for alle parter. "sier Tore Amundsen, administrerende direktør i Gassnova og styreleder av CO2 Technology Centre Mongstad,

De åtte grunnleggerne av Test Centre Network er CO2 Technology Centre Mongstad (Norge), National Carbon Capture Center (Alabama, USA), Southern Company med sitt 25 megawatt CCS demonstrasjonsanlegg (Alabama, USA), SaskPower, J-Power (Japan), ENEL, E.ON (Tyskland) og Doosan Power Systems (UK). Nettverket er åpent for ytterligere store CCS testsentre og inviterer dem til å delta.

The Global CCS Institute velkommen lanseringen av nettverket:
- Vi gratulerer TCM for dette utmerket initiativet som vil sikre at kompetanse og kunnskap blir delt, noe som vil styrke mulighetene for å akselerere kommersialisering av teknologien globalt. Vi er sikre på at nettverket vil gi fordeler som kommer fra erfaringene av hvert senter "sa Global CCS Institute administrerende direktør Brad Page.

- Det nye nettverket er en viktig milepæl på reisen å kommersialisere CCS-teknologi, og vVi ser frem til å se resultatene av dette nettverket som vi forventer vil etablere seg som en viktig kilde til global kompetanse.


 
For mer informasjon, vennligst kontakt:

Vegar Stokset
Kommunikasjonssjef TCM
+4795276256

Publisert 31.01.2013

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland