Combat climate change through technology

Stor etterspørsel etter TCM–testresultater

TCM har siden oppstarten i 2012 levert viktige bidrag i den internasjonale utviklingen av CCS. De banebrytende testresultatene og erfaringene deles nå med de store demoanleggene under oppføring eller planlegging i blant annet USA, Canada, UK og Holland.

– De fleste av de store fullskala– prosjektene globalt sett har besøkt oss og fått med seg svært nyttig kunnskap blant annet i deres planlegging, materialvalg, oppstartsforberedelser, drift og miljøplanlegging. TCM er unike i sin åpenhet rundt læringen. Dette kan gi store besparelser og forhindrer samme feilene å bli duplisert andre steder, sier kommunikasjonssjef Vegar Stokset.

– Vi har for øvrig hatt over 5000 besøkende på Mongstad, og alle er imponert over hvor avanserte , fleksible og velegnede testfasiliteter vi har for teknologiutvikling, og hvor mye som er oppnådd så langt. Selskaper ønsker å teste sine teknologier her, ledende universiteter er involvert og myndigheter ønsker å samarbeide om kunnskapsdeling. På denne måte bidrar vi til global kommersialisering av karbonfangst.

– Vi har dessuten formalisert kunnskapsdelingen i et testsenter nettverk der de store selskapene i verden som driver med CCS utvikling er med.

De store teknologileverandørene gir dessuten gode tilbakemeldinger på testprogrammene ved TCM.
På store konferanser i Norge og i utlandet har både Aker og Alstom bekreftet den store verdien TCM har hatt i videreutviklingen av deres respektive teknologier.

Alstom sa senest i dag i Stortinget at deres ammoniakkbaserte teknologi ikke var moden for fullskala anvendelse på gasskraftverk før de kom til TCM og videreutviklet teknologien. Det er den nå.

Aker sier at de har samlet svært viktig kunnskap under testperioden på TCM, som vil komme til stor nytte ved bygging av fullskalaanlegg basert på deres aminteknologi.

– Det sier seg selv at disse store kommersielle selskapene ikke ville brukt så mye tid og penger på å teste på TCM dersom det ikke hadde stor verdi, sier Stokset.

I tillegg kommer all den erfaringen og kunnskapen som TCM selv har ervervet i testperioden, og som deles med resten av verden. Dette både med hensyn til materialvalg, studier rundt aminer, planlegging og gjennomføring av bygging, oppstart, nedkjøring og drift for å nevne noe.

–  Vi jobber også nå med en egen testkampanje i TCM regi, som vil skape en helt ny benchmark for aminindustrien, nemlig testing av standardaminet monoethanolamine (MEA) inn mot gasskraft. Det bringer ny kunnskap som for første gang er helt åpen og vil bli bredt publisert, og som andre kan bruke som kunnskap i bygging av egne aminanlegg. Resultatene herfra vil bla bli publisert i løpet av året i form av vitenskapelige artikler.

TCM har også tett samarbeid med noen av verdens fremste universitets- og forskningsmiljøer på CCS området, og en av våre eksperter vil presentere noen av de preliminære resultatene fra MEA kampanjen under en konferanse på MIT i USA neste uke.

–  Så skal det sies at forsking, utvikling og testing av nye teknologier ikke er gjort over natten, og det er sjelden man kan gå ut og rope eureka, eureka. Det er heller en rekke små fremskritt og tilbakeskritt som fører til fremgang. Man lærer av feilene man gjør underveis, og kommer frem til de beste løsninger for fremtiden.

–  Nå gjelder det å satse videre og utnytte til fulle den komplekse og unike infrastrukteren for uttesting ved TCM. Våre eiere har i første omgang forpliktet seg til fem års drift, dvs til 2017. Det har så langt ikke kommet noen indikasjoner på at eierne ønsker å avslutte aktivitetene på TCM etter dette, sier Stokset.

– Tvert i mot har eierne gitt oss i oppdrag å finne nye teknologileverandører, både for bruk av eksisterende fangstanlegg og for nye mindre testenheter som man ser for seg bygget på den ledige tomten. Vi er i dialog med flere spennende selskaper både med tanke på gjenbruk av aminanlegget og en rekke selskaper for uttesting på ledig areal.

– TCM er også unikt posisjonert for å utvikle neste generasjons fangstteknologier, med enda større potensiale for energieffektivitet og kostnadskutt, og dermed til å bli anvendt verden over.

Publisert 23.01.2014

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland