Combat climate change through technology

TCM presenterer på klimamøtet i Warszawa

Teknologisenter Mongstad vil presentere på to side eventer under COP 19 i Warszawa. Karbonfangst og lagring (CCS ) er en av de viktigste løsningene for å begrense klimaendringer , og TCM vil dele sine testresultater fra første året i drift.

På COP19  vil nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og andre interessegrupper møtes for å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til klimaendringer. Det er allment akseptert at å dekarbonisere verdens energiforsyning er viktig hvis vi skal begrense den globale temperaturstigningen til to grader innen 2050. CCS har potensial til å spille en viktig rolle for å redusere globale CO2-utslipp .

TCM presenterte allerede sin virksomhet på et arrangement i regi av Global CCS Institute. Kommunikasjonssjef Vegar Stokset deltok i denne paneldebatten, med fokus på kunnskapsdeling som redskap for å raskere fremme global utbredelse av CCS . Andre paneldeltakere var: Hon. Diana McQueen, Albertas minister for miljø og bærekraftig ressursutvikling, David Hone, Climate Change Advisor i Shell , Arthur Lee fra Chevron, og Sergio Persoglia, generalsekretær i CO2GeoNet .

Det andre arrangementet, i regi av International Gas Union og Polish Oil and Gas Company ( PGNiG ), vil fokusere på utvikling av ren energiteknologi i industriell skala. Det vil finne sted søndag 17 november på The Gas Museum , Marcina Kasprzaka street , 25, Warszawa , klokken 14:00-17:30 . Arrangementet vil bli moderert av IGU president Jérôme Ferrier og Polens energiminister.

TCM, representert ved Vegar Stokset, vil delta i den første av to paneldebatter på dagen , med tittelen Støtte innovasjon av lavkarbonteknologier. Stokset vil presentere TCMs viktigste fremskritt innen testing av karbonfangst som kan anvendes globalt. Janusz Piechociński, Minister of Economy, vil innlede. Andre paneldeltakere vil inkludere representanter fra den polske regjeringen, Jacek Murawski, Vice-President of Management Board of PGNiG, Wim van Germert fra University of Groningen, og Arne Eik, Ledende rådgiver Climate Change, Statoil.

Publisert 15.11.2013

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland