Combat climate change through technology

TCM på verdens største "ren teknologi"-konferanse

TCM-standen på World Future Energy Summit (WFES) i Abu Dhabi var godt besøkt under åpningsdagene på det som har blitt en av verdens viktigste årlige begivenheter for å fremme fremtidens energiformer, energieffektivisering og ren teknologi.

- De viktigste løsninger for å motvirke klimaendringer er energieffektivisering, fornybar energi og karbonfangst og-lagring (CCS). Selv om fokus på denne konferansen er på fornybar energi, tiltrekker TCM fortsatt mye oppmerksomhet som en massiv testlab innen CCS. TCM vil også presentere sine testaktiviteter på EU-GCC Cooperation Conference som kjører parallelt med WFES, sier Vegar Stokset, Head of Communication, TCM.

TCM vil teste forskjellige karbonfangst-teknologier som er relevante for kraftverk og industrianlegg over hele verden, og konferansen i Abu Dhabi er et bra sted å stille ut og ha dialog med andre stakeholdere som er interessert i dette feltet. De forente arabiske emirater har allerede konkrete planer for karbonfangst og-lagring for å bidra til å løse klimautfordringene, og har blitt invitert til å bli med i partnerskapet TCM.

World Future Energy Summit (WFES) 2013 bringer sammen mer enn 26 000 mennesker, inkludert globale ledere innen politikk, teknologi og business for å diskutere state of the art, samt å utvikle nye måter å tenke på og forme fremtiden for fornybar energi.

Technology Center Mongstad (TCM) kom i drift fjor vår og er unikt i verden, med to storskala CO2-fangstteknologier som testes med to røykgasskilder: et gasskraftverk og et oljeraffineri. CO2 teknologiene blir levert av Aker og Alstom. Andre selskaper vil teste sine teknologier i neste fase.

Målet er å teste teknologier i en skala som vil gi nødvendig erfaring og trygghet for bygging av fullskala-anlegg og bidra vesentlig til reduksjon av CO2-utslipp fra store punktkilder i hele verden.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Vegar Stokset, Head of Communications
CO2 Technology Centre Mongstad (TCM)

Publisert 16.01.2013

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland