Combat climate change through technology

TCM sterkt tilstede i Doha

TCM presenterte sin virksomhet ved flere viktige "side events" arrangert av International Gas Union og Global CCS Institute på FNs klimakonferanse COP18 i Doha denne uken.

"Vi så et gjennombrudd for CCS i FN-sammenheng i fjor i Durban da karbonfangst og-lagring ble inkludert i Clean Development Mechanism (CDM). Det er mye snakk om CCS i Doha også, og det er en klar oppfatning at utslippsreduksjoner ikke kan realiseres uten CCS. I mine presentasjoner fortalte jeg om testingen vi har gjort på TCM så langt, så vel som skisserte neste fase, hvor flere partnere vil spille en viktig rolle, " sa TCMs direktør Tore Amundsen.

På GCCSI arrangementet der Amundsen presenterte den 6. desember, deltok også Albertas miljøvernminister Diana McQueen, James Godber fra UKs ambassade i Doha, og John Scowcroft fra Global CCS Institute. Deltagerne fikk en global oppdatering av CCS prosjekter samt fokus på de utfordringer og muligheter CCS-teknologi fra europeiske prosjekter perspektiv.

Amundsen presenterte TCM også på GCCIs event "Miljøintegritet og samfunnsaksept av CCS" 4. desember. Claude Mandil, tidligere direktør for Det internasjonale energibyrået (IEA) modererte sesjonen som var svært godt besøkt. Arrangementet ga mulighet for internasjonalt respekterte miljø- og statlige organisasjoners (ENGO) eksperter å uttrykke sitt syn på CCS. ENGO representerer en viktig og innflytelsesrik aktør i både den nasjonale politikken og i internasjonale klimaforhandlinger. Medlemmene er: The Clean Air Task Force, E3G, Environmental Defense Fund, Green Alliance, Natural Resources Defense Council (NRDC), The Bellona Foundation, The Climate Institute, The Pembina Institute, World Resources Institute og Zero Emission Resource Organisation.

Camilla Svendsen Skriung fra Zero presenterte ENGO nettverket, og ga et sammendrag av ENGOs «White Paper» og fokuserte på politikk på CCS i EU som helhet, Tyskland og Norge.

Mr Brad Page, administrerende direktør i Global CCS Institute gratulerte ENGO nettverket med paperet og ga en oppdatering på den globale status CCS og på kostnadsanalysen instituttet har gjennomført på CCS i forhold til andre lavkarbonteknologier.

GCCSI program i Doha hadde som mål å argumentere for betydningen av CCS i forhold til klimaendringer, og dens vitale rolle hvis verden skal oppnå klimamålene.
På COP 17 i Durban i 2011, ble reglene for blant annet CCS i Clean Development Mechanism (CDM) vedtatt, og dette banet vei for utviklingsland å få tilgang til alternativ prosjektfinansiering og forbedre deres evne til å bidra til å redusere de globale utslippene av klimagasser.

TCMS kommunikasjonssjef - Vegar Stokset - presenterte 30. november TCM på IGUs arrangement "Natural Gas for en Global Sustainable Energy Future." Internasjonale organisasjoner som IEA og representanter for energibransjen som Statoil og Qatargas presenterte sine synspunkter og deltok i paneldebatten

Publisert 07.12.2012

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland