Combat climate change through technology

USA og Norge styrker samarbeidet

USAs energiminister Ernest Moniz og olje- og energiminister Tord Lien er enige om å forsterke samarbeidet mellom testsentre for karbonfangst.  Hensikten er å påskynde utviklingen av teknologier som må til for å lykkes. 

Det styrkede samarbeidet mellom testsentrene ble kunngjort på en internasjonal ministerkonferanse om karbonfangst i Washington DC torsdag. Nettverket ble etablert etter initiativ fra Teknologisenter Mongstad (TCM) og NCCC i Alabama.
 
- Vi har blitt enige om å bringe samarbeidet om karbonfangst til et nytt nivå. Pilotnettverket vil bidra til utvikling av karbonfangst og at teknologien blir tatt i bruk. Norge vil arbeide gjennom våre internasjonale partnere for at nettverket kommer på plass. Vi inviterer også andre land til å bli med, sier olje- og energiminister Tord Lien.
 
Han understreker at karbonfangst er et av flere virkemidlene som må til for å få ned utslippene fra fossile  brensler som kull, olje og gass. Men da må teknologien som utvikles tas i bruk globalt. Det krever samarbeid over landegrensene.
 
- Vi er alle enige om behovet for å dele ideer, kunnskap og erfaringer dersom vi skal finne kommersielle løsninger.  Eksisterende infrastruktur må også utnyttes mest mulig effektivt. Vi må lære mest mulig av hverandre. Det krever samarbeid og felles tiltak fra både industrien, forskningssektoren og myndigheter, sier Lien.
 
Nettverket av testsentre ble etablert i 2012 av Teknologisenter Mongstad (TCM) og sju andre testsentre i USA, Canada, Storbritannia, Tyskland og Japan.

Publisert 08.11.2013

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland