Combat climate change through technology

Viktige teknologifremskritt ved TCM

TCM og deres teknologipartnere Aker Solutions og Alstom presenterte i går lovende resultater fra testsenterets første år i drift. Eierselskapene som Statoil og Shell pekte på at resultatene vil være viktige for utbygging av fullskala-anlegg verden over.

- Gjennom det siste året har vi sett en rekke store fremskritt i å redusere kostnadene og de tekniske, miljømessige og økonomiske risikoene ved å implementere CO2 -fangstteknologi . Vi gleder oss også over å legge fram disse resultatene i dag sammen med våre teknologipartnere Alstom og Aker Solutions samt Gassnova, Statoil og Shell fra eiersiden, sa Frank Ellingsen, administrerende direktør ved TCM på en IEA-konferanse i Bergen som denne uken samler over 150 CCS-eksperter fra hele verden.

TCMs viktigste oppgave er å redusere teknisk, økonomisk og helsemessig risiko ved utbygging av fullskala-anlegg verden over. Her er noen av de tekniske fremskrittene Ellingsen fremhevet i sitt foredrag:

• Utvikling av dokumenterte og overførbare erfaringer fra drift, oppstart, nedkjøring etc, som vil være til stor nytte ved bygging av fullskala-anlegg
• Utviklet og verifisert simuleringsverktøy for det totale anlegget basert på ammoniakk og aminer, som brukes i planlegging, drift og evaluering av daglige aktivitetene ved TCM
• Etablert en verktøykasse for analyser ved laboratoriet
• Operert med null skader og miljøpåvirkninger
• Utviklet en verktøykasse for prosessovervåking inkludert utslipp
• Omfattende forskning på mulige effekten av aminer. Mer enn 55 eksterne studier har blitt utført
• Etablert et testsenter-nettverk med nasjonale og internasjonale institutter og forskningsinstitusjoner.

På arrangementet omtalte TCM også en forestående to måneders MEA-test, som er under planlegging for å skape økt forståelse av aminer. Testresultatene fra denne kampanjen vil gi industrien et nytt referansepunkt for sammenligning med fremtidige brukere av aminanlegg.

I forhold til å redusere finansiell risiko har testene siste året bekreftet at man kan skalere opp teknologiene:

• Ved ammoniakk-anlegget har man sett en signifikant prosessutvikling fra et faststoff-system til et fullstendig væskebasert teknologi og ytterligere energioptimalisering og designmodifikasjon for å hindre saltutfelling
• Man gjort viktige lærdommer med hensyn til materialvalg .
• Oppnådd kunnskap fra to forskjellige byggemetoder (modulbasert og på byggeplassen)
• Konstruert og verifisert bruk av store absorbsjonstårn bygget i sement med polymerforing (PP). Erfart og bekreftet at man enkelt kan reparere lekkasjer feks. sveising og bytte deler av PP-fôringen
• TCMs simuleringsverktøy er verifisert ved testing med ekte eksos i våre testanlegg
• Etablert en god samarbeidsplattform for en fremtidig CO2 klynge av leverandører , leverandørindustri , og akademia

TCM, som åpnet på Mongstad 7. mai 2012, er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer. TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Vegar Stokset på tlf 952 76 256 

Publisert 18.09.2013

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland