Combat climate change through technology

Algepilot til TCM

Stortinget bevilget i går 6 millioner kroner til et pilotanlegg for algeproduksjon ved hjelp av CO2 på TCM. Allerede tidlig neste år kan testproduksjonen av omega-3 rikt råstoff for laksefor basert på alger starte på Mongstad.

- Algepiloten er et viktig prosjekt i regionen. Det vil være med å gi ny giv og innovasjon i blant annet Mongstad-miljøet, forskningsmiljøet (FoU ) og  ved Teknologisenter Mongstad. Universitetet i Bergen har en svært viktig rolle i prosjektet, og selskapetCO2 Bio AS vil være ein pådriver for etableringen og koordineringen av driften av pilotanlegget, sier daglig leder i CO2BIO Svein Nordvik.

Byggingen av det 300 kvadratmeter store testanlegget skal etter planen stå ferdig på Mongstad tidlig neste år. Deretter starter fem år med forsking før det eventuelt kan etableres et kommersielt anlegg for produksjon av marine alger.

CO2Bio er et innovasjonsnettverk bestående av aktører fra næringslivet og forskingsmiljøer. Universitetet i Bergen skal være eier av algepiloten, mens CO2Bio vil være ansvarlig for driften. Oppdrettsaktører som Salmon Group, Grieg Seafood, og EWOS er blant medeierne i CO2Bio.

I tillegg til de 6 millionene som ble bevilget via revidert statsbudsjett i går, har CO2Bio fått tilsagn om 2 millioner kroner fra Hordaland Fylkeskommune, 3 millioner kroner fra Fiskeri og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF), samt 1 million kroner fra kommunene i Nordhordland.

Marine alger er grunnlaget for all omega-3 i havet, og gjennom prosjektet vil man vise at de effektivt kan produseres på land ved fotosyntese med bruk av CO2 og sollys. CO2Bio vil utnytte den rene CO2 fra TCM i produksjonen.

Fôrselskapet EWOS har tidligere pekt på at marin mikroalgeproduksjon på dørstokken til verdens største enkeltmarked for fôr er viktig både for langsiktig vekst for den norske havbruksnæringen og for forbedret bærekraft av marine råvarer.

Havbruksnæringen står ovenfor en mangel på omega-3 fettsyrer som brukes i fiskefôr. Dette er et økende problem for oppdrettsnæringen samtidig som etterspørselen etter oppdrettsfisk er voksende. Det vil snart ikke være nok omega-3 tilgjengelig for å dekke behovet, og havbruksnæringen ser etter alternative og bærekraftige kilder til omega-3 som kan brukes i fôr og sikre en videre vekst av norsk oppdrettsnæring.

Publisert 06.06.2014

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland