Combat climate change through technology

Banebrytende testperiode

Teknologisenter Mongstad ( TCM ) har gjennomført en meget omfattende uttesting av den generiske aminblandingen MEA, og resultatene vil bli publisert til glede for hele den globale CCS-industrien.

Monoethanolamine ( MEA ) er et standard-amin som vanligvis brukes til CO2-fangst i etterforbrenningsanlegg. Den omfattende MEA-testingen ved TCM gir for første gang hele verden tilgang til åpen informasjon om resultatene fra testing med reell eksosgass i et anlegg av industriell størrelse, noe som kan være svært nyttig  for å sammenligne resultatene fra selskapsutviklede aminer og andre CO2 fjerningsprosesser.

TCM , i samarbeid med Aker Solutions , har drevet uttesting ved aminanlegget siden august 2012. De siste månedene har den banebrytende testingen av MEA vært utført, og resultatene vil publiseres de neste månedene.

- Vi er glade for å hatt muligheten til å utføre disse spennende testene ved TCM . MEA er en mye brukt aminblanding av selskaper for «benchmarking» og for å forbedre sin teknologi . Så ved å grundig teste  MEA i aminanlegget , og så åpent dele denne informasjonen , hjelper vi teknologer rundt om i verden til å maksimere ytelsen til deres respektive teknologier og fremme CCS industrien i industriell skala globalt, sier Olav Falk - Pedersen , Business Development Manager ved TCM .

MEA har vært brukt i mange tiår i prosessindustrien inkludert i produksjon av CO2 til industrielle formål . I dag er MEA standardblandingen som base-blandingen , som forskjellige teknologier er testet opp mot . De nye testene omfattet måling og evaluering av en rekke viktige parametere, slik som energiforbruk, utslipp og nedbrytning , med en nøyaktighet på 2 -3 %. Resultatene vil bli publisert i flere vitenskapelige artikler og presenteres ved store internasjonale konferanser. Til syvende og sist vil testingen gi en gyldig baseline  for en rekke CCS programmer , både i prosessindustrien og i kraftproduksjon .

- Jeg applauderer TCM for deres innsats i å fremme CCS -teknologi . Ikke bare er anlegget banebrytende i sin størrelse , men det faktum at de offentliggjør sine testresultater er ekstremt viktig for fremtidige forbedringer , sier Howard J. Herzog , Senioringeniør ved MIT.

-Ethvert CCS -prosjekt vil være svært interessert i resultatene av MEA testingen på TCM. Fremover er det store spørsmålet hvordan kan olje-og gassindustrien kan fortsette sin virksomhet samtidig som man ønsker å redusere karbonutslippene? Demonstrasjon av CO2 -fangst fra gass- og kullkraftverk, er helt avgjørende for å svare på det spørsmålet, sier Falk-Pedersen .

TCM MEA tester blir utført med eksosgass fra både  gasskraftverket og raffineriet som har eksosgass tilsvarende kullkraftverk. MEA testene  gir en ny og viktig baseline.  TCMs anlegg i industriell skala samler en enorm mengde data fra mer enn 4000 målepunkter knyttet til online instrumenter . Laboratoriet tester et stort antall prøver hver dag , noe som gir viktig informasjon fra de prøver som er utført på TCM. Instrumenter og prøvetaking systemer har blitt verifisert og optimalisert , noe som er en viktig prestasjon for teknologiutvikling og verifisering av CCS -teknologier .

Publisert 11.03.2014

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland