Combat climate change through technology

Intensjonsavtale inngått med ny teknologileverandør

Teknologisenter Mongstad ( TCM ) og Shell Cansolv har signert en intensjonsavtale for testing av Cansolv sin avanserte CO2 -fangstprosess i det eksisterende aminanlegget på Mongstad.

 

Testkampanjen vil bli utført ved hjelp av eksosgass fra kraftvarmeverket og vil fokusere på prosessverifikasjon og utslippskontroll. Testingen skal etter planen starte i løpet av tredje kvartal 2014.

- TCM ønsker Cansolv velkommen, og vi gleder oss til å utføre testing med en av de viktigste leverandørene i CCS-bransjen, sier Frank Ellingsen, TCM administrerende direktør.

Shell Cansolv er en av de ledende leverandørene innen karbonfangst, og leverer sin teknologi til fullskala prosjekter i hele verden. Et godt eksempel er det integrerte CCS prosjektet Boundary Dam på et kullkraftverk i Estevan, Saskatchewan, Canada. Cansolv tilbyr en metode for å fjerne opp til 90 % av CO2 fra eksosgass.

Cansolv-kunngjøringen kom under Milestone Mongstad 3 arrangementet i dag , bestående av flere møter og arrangementer i Bergen og på Mongstad 6 til 8 mai, med fokus på erfaringene hittil og internasjonal utveksling av kunnskap for utvikling av CCS globalt.

TCM kan feire to vellykkede år med drift og erfaringer fra testing på verdens største CO2 -fangstteknologi testsenter. TCM har skapt en arena for demonstrasjon av CO2- teknologi i nær industriell skala, og gir uvurderlig læring for teknologileverandører, samt for energiselskaper globalt .

Milestone Mongstad deltakere får i dag høre fra energimyndigheter i USA og Norge i forbindelse med deres bilaterale avtale blant annet om å fremme CCS ; fra TCMs eiere og ledelse ; fra TCMs teknologileverandører, Alstom og Aker Solutions; pluss fra våre testsenter nettverksdeltakere og andre industriledere. Det vil også være et panelsesjon moderert av Sarah Montague fra BBC.

Teknologisenteret på Mongstad er verdens største anlegg for testing og verifisering av CO2 -fangstteknologier , og startet sin virksomhet med to store CCS- leverandører - Aker og Alstom i 2012. Siden da har betydelig kunnskap blitt akkumulert for å bedre fangstteknologier og redusere teknologisk og operasjonell risiko .

TCM er en joint venture mellom Gassnova på vegne av den norske stat , Statoil , Shell og Sasol .

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland