Combat climate change through technology

Ny konstituert TCM-direktør

Eirik Harding Hansen er i dag konstituert som administrerende direktør frem til ny daglig leder for selskapet har tiltrådt.

Eirik Harding Hansen har arbeidet for Gassnova siden 2008 og hovedsakelig vært engasjert i arbeidet med transport and lagringsprosjekter og forretningsutvikling i et bredt samarbeid med leverandørindustri og bransjen for øvrig.

Han har tidligere erfaring fra flere posisjoner i offentlig sektor før han begynte i Gassnova.

Harding Hansen er utdannet som jurist ved Universitetet i Oslo

Arbeidet med rekruttering av ny adm dir i TCM er igangsatt.

Publisert 04.11.2014

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Solveig Holm