Combat climate change through technology

Statsråd Tord Lien annonserte ny testkampanje

F.v. Tore Amundsen, statsråd Tord Lien, Frank Ellingsen, TCM DA

Olje - og energiminister Tord Lien annonserte i dag at TCM og Shell Cansolv har inngått en endelig avtale for testing av Cansolv sin avanserte CO2 -fangstprosess i det eksisterende aminanlegget på Mongstad.

- Dette er en milepæl for testsenteret. Jeg er veldig glad for at det er internasjonal interesse for å bruke testsenteret på Mongstad og for at nye aktører får prøve ut sine teknologier. Det viser at anlegget er et viktig bidrag til verdensdugnaden for å utvikle kostnadseffektiv CO2-fangsteknologi, sier olje- og energiminister Tord Lien under dagens besøk på TCM.

Testkampanjen vil bli utført ved hjelp av eksosgass fra kraftvarmeverket og vil fokusere på prosessverifikasjon og utslippskontroll. Testingen vil starte i løpet av tredje kvartal 2014 og vare om lag fem måneder.

TCMs administrerende direktør Frank Ellingsen er også svært fornøyd med å ha signert avtale med en ny leverandør.

- Shell Cansolv er en av de ledende leverandørene innen karbonfangst, og vi ser frem til å starte testing av deres teknologi til høsten.

Shell Cansolv leverer sin teknologi til fullskala prosjekter i hele verden. Et godt eksempel er det integrerte CCS prosjektet Boundary Dam på et kullkraftverk i Estevan, Saskatchewan, Canada. Cansolv tilbyr en metode for å fjerne opp til 90 % av CO2 fra eksosgass.  Cansolv er også aktuell som leverandør til det planlagte CO2-fangst og -lagringsprosjektet i tilknytning til gasskraftverket Peterhead i Skottland.

TCM markerte nylig to vellykkede år med drift og erfaringer fra testing på verdens største CO2 -fangstteknologi testsenter. TCM har skapt en arena for demonstrasjon av CO2- teknologi i nær industriell skala, og gir uvurderlig læring for teknologileverandører, samt for energiselskaper globalt .

Teknologisenteret på Mongstad er verdens største anlegg for testing og verifisering av CO2 -fangstteknologier , og startet sin virksomhet med to store CCS- leverandører - Aker og Alstom i 2012. Siden da har betydelig kunnskap blitt akkumulert for å bedre fangstteknologier og redusere teknologisk og operasjonell risiko .

TCM er en joint venture mellom Gassnova på vegne av den norske stat, Statoil , Shell og Sasol .

For mer informasjon, vennligst kontakt

Vegar Stokset
Kommunikasjonssjef
Tel 95276256

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland