Combat climate change through technology

TCM-utstilling på Teknisk Museum

Forrige uke åpnet den fascinerende historien om det norske oljeeventyret på Teknisk museum i Oslo. I klimadelen har Teknologisenter Mongstad (TCM) fått en sentral plass.

«Olje og gass har blitt en uunnværlig energikilde og har gjort Norge til en økonomisk og energipolitisk stormakt i verden. Denne kilden til rikdom er også forbundet med utfordringer. Særlig gjelder det klimaspørsmålet, knyttet til CO2-utslippene fra verdens forbruk av kull, olje og gass. Hvilken plass skal norsk olje og gass ha i fremtidens globale energi-miks?».

Dette skriver Teknisk Museum på sine nettsider, i forbindelse med den påkostede utstillingen som ble åpnet av leder for Norsk Olje og Gass, Gro Brækken, på torsdag.

Teknologisenter Mongstad (TCM), som er verdens største og mest avanserte testsenter for karbonfangst, har en naturlig plass i utstillingen som et av de viktigste klimatiltakene vi kjenner til for å begrense CO2-utslippene fra den fossile industrien.
Det internasjonale energibyrået IEA mener at karbonfangst og lagring (CCS) kan stå for opptil 20 prosent av løsningen, mens de største andelen kommer fra energieffektivisering og fornybart. Men da må det bygges flere tusen fangstanlegg tilknyttet kraftanlegg og industrianlegg verden over.

Da er det viktig å utvikle kostnadseffektiv teknologi som kan bli anvendt i stor skala verden over. Dette er det TCM ønsker å ha en viktig rolle i. I to år har vi testet førstegenerasjonsteknologier som nå er kvalifisert for fullskala. I neste fase ønsker vi å bringe inn neste generasjons teknologier med enda større potensiale for effektivitet og kostnadsreduksjoner.

På utstillingen på Teknisk Museum forteller en av våre unge operatører, Mailinn Gjerde, om hennes arbeidshverdag på TCM og hva vi ønsker å oppnå. De besøkende kan også ved hjelp av en touch screen ta en interaktiv reise rundt på det banebrytende testanlegget, og få en bedre forståelse av kompleksiteten og teknologien bak.
Olje og gass-utstillingen er bygd opp rundt fem hovedtemaer. Gjennom gjenstander, tekst, bilder og fim fortelles historier om mennesker i bransjen, banebrytende teknologiutvikling, store kompetanseløft, dristig politikk og nye, og store olje – og gassfelt.

I utstillingen vises også filmer av fem personer, som alle har sine helt spesielle historier å fortelle:
• Ståle Salvesen, som satt på boredekket da den første oljen ble funnet i 1969
• Konduktør Myrvold, som solgte billett til Kong Olav da han tok trikken under oljekrisen i 1973
• Gerry Stigen, som overlevde Alexander Kielland-ulykken i 1980
• Anne Mürer, som ledet sammenkoplingen av Troll-plattformen i 1995
• Mailinn Gjerde, som er en av ”månelanderne” som utvikler teknologi for karbonfangst

Les mer om utstillingen på nettsidene til Teknisk Museum

Publisert 17.03.2014

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland