Combat climate change through technology

Britisk testsenter går inn i CCS Test Centre Network

PACT, som er en del av UKs CCS Research Centre, går inn i CCS Test Centre Network. Nettverket, som ble grunnlagt av TCM og amerikanske NCCC jobber med  internasjonal  kunnskapsdeling  for å akselerere kommersialisering av viktige CCS-teknologier.

Den siste utvidelsen av nettverket - som i dag spenner over Norge, Canada, USA og Italia – betyr en ytterligere internasjonalisering av kunnskapsdelingen og bidrar til å øke PACT (Pilotscale Advanced Capture Technology ) sin rekkevidde. PACT fasiliteter deler av det britiske Carbon Capture and Storage Research Centre (UKCCSRC) og er finansiert av det britiske «Department of Energy and Climate Change» (DECC) og «Engineering and Physical Sciences Research Council ( EPSRC).

CCS Test Centre Network ble initiert av TCM og NCCC (National Carbon Capture Centre) i 2012 for å hjelpe CCS testanlegg rundt om i verden til å dele kunnskap og videreutvikle teknologiene som vil være en viktig del av vår rene energifremtid. Nettverket deler kunnskap som kan akselerere kommersialisering av teknologier, som for eksempel neste generasjons teknologier som kan sterkt redusere kostnadene ved kraftproduksjon (og industriprodukter) ved hjelp av CO2-fangst.

Siden lanseringen, har noen av verdens ledende CCS testsentre vært med å dele kunnskap om bygging og drift av store testfasiliteter, noe som bidrar til å redusere kostnader, samt de tekniske, miljømessige og økonomiske risikoene forbundet med CCS.

Formålet med PACT er å støtte og katalysere industriell og akademisk forskning og utvikling, ved å gi åpen tilgang til testfasiliteter. Dette bidrar til å akselerere utvikling og kommersialisering av teknologier for karbonfangst og ren kraftproduksjon. Senteret bringer sammen en rekke integrerte pilot-skala anlegg og medfølgende spesialistforskning og analytiske fasiliteter, støttet av ledende akademisk kompetanse.

PACT bygger bro mellom benkeskala FoU og storskala industrielle pilotforsøk, slik at brukerne kan utvikle og demonstrere sine teknologier for å nå det nødvendige kommersielle stadiet før de forplikter seg til de betydelige kostnadene forbundet ved storskala testing.

PACTs testanlegg - som inkluderer et 1 tonn om dagen fangstanlegg - drives og ledes av Universitetet i Sheffield, med satellitt fasiliteter ved universitetene i Cranfield, Edinburgh og Nottingham; og ytterligere kompetanse ved Imperial College og University of Leeds.

Eirik Harding Hansen, konstituert administrerende direktør ved CO2 Technology Centre Mongstad, sier:
"Hver dag, i testsentre rundt om i verden, ser vi framgang innen CCS, med nye erfaringer og løsninger utviklet for å forbedre karbonfangstteknologier. Kunnskapsdeling er avgjørende for raskere utvikling av CCS, og Test Centre representerer et svært viktig forum i så måte. Inkluderingen av PACT er en viktig milepæl for hele bransjen. "

Professor Mohamed Pourkashanian, PACT-direktør, medlem av UKCCSRC koordineringsgruppen, og Professor of Energy Engineering ved University of Sheffield, sier:
"PACT hjelper industri og akademia med å utvikle og demonstrere sine teknologier, og nå det nødvendige kommersielle nivået før man forplikter deg til fullskala-anlegg. Dette senker den generelle teknologirisikoen og forbedrer sjansene for kommersiell suksess for ledende teknologier. Å bli med i Test Centre Network betyr at vår kompetanse kan deles i en internasjonal skala og er en milepæl for PACT og UK CCS Research Centre. "

Andre medlemmer av nettverket er:
• CO2 Technology Centre Mongstad - Testanlegget på Mongstad, Norge
• E.ON – Testanlegget i Wilhelmshaven, Tyskland
• SaskPower - Testanlegget i Shand, Saskatchewan, Canada
• Southern Company / National Carbon Capture Center - Testanlegget i Wilsonville, Alabama, USA

Publisert 27.02.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland