Combat climate change through technology

Internasjonalt CCS nettverk globaliseres ytterligere

Australske CO2CRC og Norske SINTEF blir med i det internasjonale CCS testsenter nettverket ITCN ledet av TCM. Nettverkets målsetting er å styrke internasjonal kunnskapsdeling og akselerere kommersialisering av viktige CCS-teknologier.

- Vi er svært glade for å kunne ønske velkommen disse to nye medlemsinstitusjonene som vil bringe inn verdifull kompetanse og erfaring og utvide mulighetene for teknisk og kommersielt samarbeid mellom anleggene, og utvide vår rekkevidde ytterligere, sier Roy Vardheim.  TCM har holdt ledervervet i International CCS Test Center Network (ITCN) siden oppstarten.

Siden lanseringen, har noen av verdens ledende CCS testsentre vært med å dele kunnskap om bygging og drift av store testfasiliteter, noe som bidrar til å redusere kostnader, samt de tekniske, miljømessige og økonomiske risikoene forbundet med CCS. Blant medlemmene er Saskpower av Canada og National Carbon Capture Center i USA.

CO2CRC er en av de ledende forsknings-organisasjonene innen  karbonfangst og lagring (CCS), og de arbeider tett med den australske og internasjonale industrien for å finne løsninger for å redusere klimagassutslipp.

Siden 2003 har CO2CRC forsket på solvent absorpsjon, membraner, adsorpsjon, hydrater, og kryogeniske CO2 fangstteknologier. Fra 2007 har de også jobbet med større design og demonstrasjonsanlegg. CO2CRC tester nå nye membraner og adsorbenter for fjerning av CO2 fra CO2-rik naturgass ved Otway-anlegget  i Victoria, Australia.

SINTEF Materialer og kjemi er en gren av SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. De har vært aktive i CO2-fangst siden 1996 og driver CO2-fangst laboratoriet på Tiller, et testanlegg for utvikling av etterforbrenningsteknologi. Laboratoriet huser et full høyde absorpsjonstårn, og testanlegget er instrumentert for nøyaktig måling av energikrav, utslippsmålinger, solvent-nedbrytning og andre prosess ytelse parametere.

I henhold til avtale inngått mellom den amerikanske og den norske energiministeren i Washington DC november 2013, vil formannskapet for nettverket bli overtatt av USA fra 2016. The National Carbon Capture Center (NCCC) i Alabama, som Southern Company Services driver for det amerikanske energidepartementet (DOE)  vil da være ansvarlig for drift av nettverket.

Andre medlemmer av nettverket er:
• Technology Centre Mongstad (TCM)
• E.ON - Testanlegget på Wilhelmshaven, Tyskland
• SaskPower - Testanlegget på Shand, Saskatchewan, Canada
• Southern Company Services / US Department of Energy National Carbon Capture senter (NCCC) - Testanlegget på Wilsonville, Alabama, USA
• Pilot-Scale Advanced CO2-Capture Technology (PACT) of the Carbon Capture and Storage Research Centre (UKCCSRC), Sheffield, UK

Publisert 10.12.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland