Combat climate change through technology

Internasjonale testsentre deler verdifulle erfaringer

CCS Test Centre Network møttes igjen i forrige uke for nok en teknisk workshop, denne gang på E.ON Wilhelmshaven kullkraftverk i Tyskland. Målet med nettverket er å sikre fremskritt innen CCS globalt gjennom kunnskapsdeling.

- Tema for seminaret var SO3 og «tåkedannelse» og målinger av amin og deres nedbrytningsprodukter. Teknologisenter Mongstad (TCM) introduserte utfordringene rundt temaet, og hva TCM har gjort og høstet av erfaringer på området. Dette ble etterfulgt av presentasjoner fra NCCC og E.ON, forklarer Lars Ingolf Eide, TCMs nettverkskoordinator.

Sesjonen om aminutslipp startet med presentasjoner fra NCCC og TCM og informasjon fra E.ON. Man ble enige om å oppsummere erfaringer i et felles notat blant nettverkets medlemmer. Dette kan bli delt med andre og presentert på en konferanse som feks GHGT-12 i Sveits november 2016. TCM vil utarbeide et første utkast, og alle medlemmene vil bidra inn.

CCS Test Centre Network ble initiert av TCM og NCCC (National Carbon Capture Centre) i 2012 for å hjelpe CCS testanlegg rundt om i verden til å dele kunnskap og videreutvikle teknologiene som vil være en viktig del av vår rene energifremtid. Nettverket deler kunnskap som kan akselerere kommersialisering av teknologier, som for eksempel neste generasjons teknologier som kan sterkt redusere kostnadene ved kraftproduksjon (og industriprodukter) ved hjelp av CO2-fangst.

Siden lanseringen, har noen av verdens ledende CCS testsentre vært med å dele kunnskap om bygging og drift av store testfasiliteter, noe som bidrar til å redusere kostnader, samt de tekniske, miljømessige og økonomiske risikoene forbundet med CCS.

Andre medlemmer av nettverket er:
• CO2 Technology Centre Mongstad - Testanlegget på Mongstad, Norge
• E.ON – Testanlegget i Wilhelmshaven, Tyskland
• SaskPower - Testanlegget i Shand, Saskatchewan, Canada
• Southern Company / National Carbon Capture Center - Testanlegget i Wilsonville, Alabama, USA
• Pilot-scale Advanced Capture Technology (PACT), UK

For mer info, kontakt:
Vegar Stokset
+47 952 76 256
vesto@tcmda.com

Publisert 07.05.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland