Combat climate change through technology

Stort potensial for billigere karbonfangst

Carbon Clean Solutions Limited (CCSL) er nå i gang med å teste sin teknologi ved Teknologisenter Mongstad (TCM), og sier deres teknologi har potensiale til en  svært betydelig reduksjon av energiforbruket ved CO2-fangst.

- Vår teknologi har potensial til å redusere høy korrosjon, høyt energiforbruk og høyt kjemikalieforbruk. Etter å ha demonstrert teknologien i pilotskala ved National Carbon Capture Centre, USA, tror vi at testingen ved TCM kan kommersialisere teknologien , noe som generasjoner framover kan dra nytte av, sier Aniruddha Sharma, administrerende direktør i CCSL.

 CCSL, som nylig ble inkludert i World Economic Forums liste over de mest lovende Global Technology pionerene innen 2015, demonstrerer nå sin teknologi på TCM for å generere langsiktige testdata på fullskala karbonfangst.

Testen er en del av CCSLs  planer om å videreutvikle sin patenterte APBs fangstkjemikalieblanding, som CCSL mener har potensial til å fjerne opptil 50% mer CO2 med samme energibehovet, og dermed redusere størrelsen på utstyret og energibehovet.

Ray Vardheim, administrerende direktør i TCM, sier:
- TCM har spilt en viktig rolle i utviklingen av CCS-teknologi siden 2012, og vi er glade for å være i gang med en ny testkampanje med det spennende selskapet Carbon Clean Solutions. Vi ser frem til å jobbe tett med dem i ukene og månedene fremover for å teste og verifisere deres lovende teknologi.

Testkampanjen til CCSL kommer i kjølvannet av TCMs egen testkampanje ved hjelp av den generiske aminoppløsningen MEA (Monoethanolamin), der man samlet ytterligere kunnskap og erfaring for å redusere risiko ved oppskalering og drift av et fullskala generisk fangstanlegg.

Mer om CCSL

Publisert 24.11.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland