Combat climate change through technology

Ny testkampanje startet ved Teknologisenter Mongstad

Hovedmålet med TCMs testkampanje med MEA som startet nylig er å ytterligere tette kunnskapshull om aminanleggets ytelse og oppskalerings utfordringer. Målet er å øke læring og redusere teknologirisiko ved oppskalering og drift av et fullskala fangstanlegg.

- MEA (Monoetanolamin) er et mye brukt løsemiddel som selskaper bruker for benchmarking og forbedring av sin teknologi. Ved å grundig  teste MEA i aminanlegget, og åpent dele mange av disse resultatene, vil TCM hjelpe teknologer verden rundt til å maksimere ytelsen til deres respektive teknologier og fremme CCS industrien i en større skala, sier TCMs teknologisjef Espen Steinseth Hamborg.

Monoetanolamin (MEA) har blitt brukt i mange tiår i prosessindustrien inklusive for produksjon av CO2 til industrielle formål. I dag fungerer MEA-prosessen som en «standard- solvent»,  som ulike teknologier blir testet mot. De nye testene inkluderer måling og evaluering av en rekke viktige parametre, som for eksempel energiforbruk, utslipp, degradering, og driftsoperasjoner.

Testfunn vil i stor grad bli publisert i flere vitenskapelige artikler. Til syvende og sist vil testingen gi en nyttig MEA «benchmark» for en rekke CCS-applikasjoner, både i prosessindustrien og i kraftproduksjon.

MEA-presentasjoner under GHGT Austin 2014

MEA brukes som en standard solvent, som er utbredt i "post-combustion" fangstanlegg- studier for å sammenligne resultatene av selskapers egenutviklede aminer og andre CO2-fjerningsprosesser. TCM driftet aminanlegget fra 2012-14 i samarbeid med Aker Solutions. Nå har TCM for andre gang satt i gang en stor testing av ytelsen til MEA på gassfyrte utslippskilder, der resultatene i stor grad vil deles åpent.

Basert på erfaringer fra Aker Solutions 'og TCMs tidligere MEA-kampanje som ble gjennomført i perioden fra november 2013 til februar 2014, ser TCM at noen deler av aminanlegget må forbedres og undersøkes ytterligere. Etter en større oppgradering av analysatorer for gassfase måleinstrumentering, vil følgende områder bli undersøkt videre i kampanjen;

• Anleggets designkapasitet skal bli ytterligere utforsket og forklart
• CO2 massebalanser, optimaliserte fangstrater og spesifikt energiforbruk var til en viss grad usikkert og forbedringer bør forventes med bedre og mer avansert instrumentering
• Anleggsytelsen og effekten av høyere CO2-konsentrasjoner i røykgassen skal bedre utforskets og forklares, ment for utarbeidelse av aminanlegg som behandler røykgassen fra fremtidens gassturbinanlegg med eksosgass resirkulering
• Utslippsovervåking med avansert massespektroskopi og fourier transform infrarød spektroskopi bør utredes videre

En forbedret MEA baseline og verifisering av anleggets designkapasitet vil også opprettholde anerkjennelsen av TCM som et state-of-the-art testsenter innen solvetteknologi testing.


 

Publisert 12.08.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland