Combat climate change through technology

Oslo kommune vil samarbeide med TCM

- Et godt samarbeid med TCM via Gassnova er av avgjørende betydning for at vi skal lykkes, sier Energigjenvinningsetatens (EGEs) direktør Pål Mikkelsen, som ser på muligheten for CO2-rensing ved Klemetsrudanlegget i Oslo.

- TCM har opparbeidet seg bred og viktig erfaring innen karbonfangst, og vi lærte masse i dag om forhold som er viktig å ha en videre dialog med TCM fremover for å få en god prosjektgjennomføring, sa Mikkelsen i forbindelse med besøket på Teknologisenter Mongstad (TCM) på tirsdag.
 
Representanter fra EGE og Oslo kommune besøkte TCM for å lære mer om teknologisenterets virksomhet og diskutere mulighetene for samarbeid med TCM med tanke på det mulige fullskala-karbonfangstprosjektet ved Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg (Klemetsrudanlegget AS) i Oslo.

I idéstudien av mulige fullskala CO2-håndteringsprosjekter i Norge fra 4. mai 2015 identifiserte Gassnova tre industrielle aktører med aktuelle utslippskilder, som alle var interessert i å delta i videre mulighetsstudier.

Gassnova har allerede inngått kontrakt med Norcem om sementfabrikken i Brevik, og vil etter planen i nær fremtid inngå tilsvarende avtaler med Yara om ammoniakkfabrikken i Porsgrunn og med EGE om avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Formålet med mulighetsstudiene er å komme frem til minst én teknisk og økonomisk gjennomførbar CO2-håndteringskjede. Det skal blant annet lages et kostnadsestimat for bygging og drift med et usikkerhetsnivå på +/- 40 prosent. Arbeidet skal være ferdigstilt sommeren 2016.

I møtet med Oslo kommune i går, presenterte TCM seg i hele sin bredde i forhold til planlegging, utbygging, drift, ulike testkampanjer og  utslippsproblematikk.

Klemetsrudanlegget AS er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter, anlegget har kontinuerlig drift hele året, og omfanget av CO2-utslippene herfra vil sannsynligvis øke  fra dagens 300.000 tonn CO2 i året.

Publisert 04.11.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland