Combat climate change through technology

TCM samarbeider med universiteter i Norge

TCMs teknologisjef Espen Steinseth Hamborg (t.v.) tok mandag i mot Rohan Dutta, Ruben Montanes og Lars Nord fra NTNU.

TCMs testprogrammer er spennende for universitetene. Denne uken hadde vi besøk av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Høgskolen i Telemark (HiT) som har meget sterke internasjonalt anerkjente fagmiljøer innen kjemi, prosess-kjemi og energiteknologi.

Mandag kom gruppen til førsteamanuensis Lars Olof Nord og professor Olav Bolland fra NTNU på besøk, og onsdag kom gruppen til professor Lars Erik Øi fra Høgskolen i Telemark (HiT).

Dette er samarbeid TCM har med NTNU og HiT for å gi master og phd-studenter relevante oppgaver fra industrien. Dette resulterer i masteroppgaver (hovedoppgaver) og kapitler i phd-avhandlinger der data og resultater fra TCM blir behandlet og analysert av internasjonale ledende akademiske miljøer.

- TCM publiserer også slike resultater, sammen med det akademiske miljøet, i høyt rangerte internasjonale peer-review konferanser. Arbeidet TCM gjennomfører for å teste, verifisere og demonstrere CO2 fangstprosesser blir dermed kommunisert på et internasjonalt nivå i vitenskapelige miljøer. TCM er stolte av å samarbeide med universitetsmiljøet i Norge, sier TCMs teknologisjef  Espen Steinseth Hamborg.

TCM samarbeider også med andre universitetsmiljøer og forskningsinstitusjoner innenfor andre fagfelt.

Publisert 24.04.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland