Combat climate change through technology

TCM signerer testavtale med ny leverandør

Carbon Clean Solutions Limited (CCSL) har signert en kontrakt for å teste sin fangstkjemikalie-teknologi ved Teknologisenter Mongstad (TCM), verdens største og mest avanserte anlegg for testing og forbedring av CO2-fangst.

CCSL, som nylig ble inkludert i World Economic Forums liste over verdens 49 mest lovende teknologi pionerer innen 2015 kan starte sin testkampanje på TCM så tidlig som i november i år.

Tester hittil har vist at CCSL sin teknologi kan ha en betydelig forbedret energieffektivitet, og mindre degradering og kan dermed redusere de totale driftskostnadene. Selskapet vil nå demonstrere sin teknologi på TCM for å generere langsiktige testdata på et testanlegg i industriell skala.

Roy Vardheim, administrerende direktør i TCM, sier: "TCM har spilt en viktig rolle i utviklingen av CCS-teknologi siden 2012, og hjelper selskaper som Aker, Alstom og Shell Cansolv å teste og redusere kostnader og risiko for skalere opp karbonfangst. Disse nye planlagte testkampanjene representerer en ny milepæl i kommersialiseringen av denne viktige klimateknologien. "

Aniruddha Sharma, administrerende direktør og CCSL, sier "Bruk av ineffektive aminer tvers av bransjen er årsaken til høy korrosjon, energibehov og væsketap og vårt fangstkjemikalie- teknologi har et potensial til å redusere disse. Etter å ha demonstrert teknologien i pilotskala ved National Carbon Capture Centre, USA, mener vi at denne demonstrasjonen ved TCM kan bringe teknologien til kommersialisering.

Nyheten om CCSL følger NETLs annonsering nylig om tildeling av midler til fase 1-planlegging for selskap som ønsker å teste ved TCM. GE, Alstom, og potensielt University of Kentucky (UOK), kan være på vei til TCM under fase 1 av DOEs Carbon Capture Program. Det er ventet at to av NETL fase 1 prosjekter vil gå videre til fase 2 i midten av 2016 for bygging og gjennomføring av pilottesting.

Storskala testing vil ta sikte på å demonstrere de tre teknologiene i industriell skala og verifisere modenhet av karbonfangstteknologi for fullskala kommersiell distribusjon, redusere utslipp fra kraftverk og andre store industrielle punktkilder for CO2.

GEs kjemikere har utviklet en løsning som anvender en klasse av amino silikonforbindelser ved forskjellige temperaturer for å fange opp og frigjøre CO2. Disse forbindelsene er de samme som de som finnes i hårkondisjoneringsmidler og tøymyknere. I hårprodukter og vaskemaskiner, er forbindelser som anvendes for å mykgjøre hår eller klær. GE bruker dem til å feste og vaske ut CO2-gass fra et kraftverk. Som en del av fase 1 finansiering, vil GE fortsette sin planlegging av deres Amino-silikon CO2-fangstteknologi frem mot industriskala pilottesting.

Phil DiPietro, teknisk sjef, CO2-fangst og Separation, GE Oil and Gas Technology Centre, sier: "I flere tiår har forskere fra hele verden fokusert sin innsats på å finne mer effektive, rimeligere måter å redusere CO2-utslipp i atmosfæren. GE forskere har utviklet en innovativ løsning for å realisere begge målene, som fungerer godt i laboratoriet. Gjennom dette prosjektet vil vi ha mulighet til å utføre tester på en mye større skala for å lære hvordan vi kan gjøre det arbeidet i et stort testanlegg. "

The University of Kentucky Research Foundation vil designe, dikte, installere og teste et stort pilotanlegg som skal illustrere en innovativ karbonfangst system integrert med et driftsresultat for kraftverk. De nye konseptene som brukes i dette prosjektet vil forbedre den totale effektiviteten ved anlegget når de integreres med et CO2-fangst anlegg og kan brukes til å ettermontere eksisterende kullfyrte kraftverk. Andre partnere inkluderer Electric Power Research Institute, Koch Modular Process Systems, WorleyParsons, Smith Management Group, og CMTA Consulting Engineers.

Alstom Power vil gjennomføre en tre-års storskala pilot-anlegg program for å implementere flere konsepter for å bedre attraktiviteten og senke den totale kostnaden av Alstoms kjølt ammoniakk prosess (CAP) CO2-fangstteknologi. Alstoms CAP har demonstrert at de kan oppnå mer enn 90 prosent av CO2-fangstgrad mens de produserer en høy renhet CO2 i produktstrømmen. Andre partnere inkluderer Georgia Institute of Technology, General Electric Power & Water-Purecowater, og ElectroSep Inc.

NETL-programmet er en del av et ti år lange samarbeidet mellom USA og Norge på CO2-fangst og lagringsteknologier, som ble lansert da de to regjeringer først undertegnet en intensjonsavtale (MOU) for bilateralt samarbeid på energiteknologi forskning, utvikling og demonstrasjon i 2004.

Shell Cansolv avsluttet nylig sin testkampanje ved TCM, og selskapet er svært fornøyd med denne testkampanjen.

TCM gjennomfører for tiden sin egen test kampanje ved hjelp av generiske aminoppløsning MEA (Monoethanolamin). De viktigste målene for TCM MEA kampanjen er å øke lærings og redusere teknologi risiko med hensyn til oppskalering og drift av et fullskala generisk fangstanlegg.

Om Carbon Clean Solutions: Carbon Clean Solutions er et innovativt selskap i karbondioksid (CO2) separasjonsteknologi for industri- og gassbehandlingsprogrammer. Selskapets trinnvis endring teknologi reduserer kostnader og miljøkonsekvenser enn eksisterende CO2 separasjonsteknikker betydelig. Med hovedfokus på innovasjon, har som mål CCS for å gi tilpasset lave kostnader, energieffektive løsninger for karbondioksid separasjon til sine kunder.

Carbon Clean Solutions ble grunnlagt i 2009 med det formål å utvikle ny karbondioksid fangstteknologi med fokus på avgasser fra kraft og industrielle verktøy. Selskapet forskning er finansiert av UK-DECC (Department of Energy and Climate Change) og US DOE (Department of Energy).

Teknologien er påvist i fem land og viser forskning og utviklingsavtale med TNO (nederlandsk Organization for Applied Scientific Research) basert i Nederland, Imperial College i London og University of Leeds, UK. Carbon Clean Solutions opererer nå kontorer i India, Storbritannia og USA.

Publisert 23.09.2015

Sist endret 24.09.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland