Combat climate change through technology

TCM sterkt tilstede IEAGHG-konferanse i Canada

TCM og Gassnova markerte seg med flere presentasjoner og posters på IEA GHG sin årlige Post Combustion Conference (PCCC3) som i år ble arrangert i Regina, Canada.

Konferansen ble åpnet med en keynote av John Lytinski fra det amerikanske energidepartementet som i sitt innledende keynote innlegg fortalte om hvor viktig TCM er for dem og de amerikanske selskapene som nå har fått penger til å forberede testing ved TCM.

Gassnova: Amerikanske selskap på vei til Mongstad

- Amerikanske energimyndigheter sparer 40-50 millioner dollar per teknologi som testes her, forklarte Lytinski. Han fortalte om GE og Alstom som er på vei til Mongstad, i tillegg til University of Kentucky som har TCM som et av sine valg. Litynski nevnte også at ION Engineering som de støtter ønsker å komme til TCM etter testingen på National Carbon Capture Center (NCCC).

Først ute i presentasjonsrekken fra TCM og Gassnova var TCMs teknnologisjef Espen Hamborg som presenterte resultater fra fjorårets MEA-kampanje. Mattew Campbell fra Cansolv presenterte resultatene fra Cansolv-kampanjen på TCM i en faglig sesjon, og administrerende direktør i TCM Roy Vardheim presenterte TCMs testresultater og veien videre i en keynote. Jørild Svalestuen presenterte Climit-programmet.

TCM deltok også med to postere: en om CCS Test Centre Network og en om utslippsmålinger sammen med Universitetet i Oslo.

Torsdag deltok TCM på Saskpower Symposium, der en rekke resulater og læring fra Boundary Dam, verdens første fullskala karbonfangstanlegg på kullkraftverk, sto på programmet. Fredag var det omvisning på Boundary Dam.

Representanter fra noen leverandører vi er i dialog med angående mulig testing på TCM: :f.v Barath Babuoro (Alstom), Pratek Bumb (CCSL), Anne-Berit Hjort Viken (TCM), Roy Vardheim (TCM), og Markus Leseman (RTI)

Publisert 15.09.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland