Combat climate change through technology

Byggingen av pilotanlegg for algeproduksjon i gang

F.v. Svein Nordvik (NHIL), Anders Goksøyr (UiB), Anne-Berit Hjorth Viken (TCM),Tor Solberg (Uni research) og Kjetil Hantveit (TCM)

Denne uken startet byggingen av pilotanlegget for mikroalgeproduksjon basert på fanget CO2 fra Teknologisenter Mongstad (TCM). Målet på sikt er fullskalaproduksjon av omega 3-rike mikroalger til bruk i fiskefôr

– Vi har et tett og godt samarbeid med TCM, og vi er glade for å få denne plasseringen. TCM har mange gjester fra inn- og utland som passerer her, sier Svein M. Nordvik, daglig leder i selskapet CO2Bio, som skal drifte anlegget.

– Det at vi kan bruke CO2 til noe nyttig er spennende. Her får vi utnyttet det som en ressurs, sa driftssjef på TCM, Anne-Berit Hjorth Viken, under pressemarkeringen.

Produksjon av lovende algestammer har til nå blitt prøvd ut i et laboratorieanlegg på Institutt for biologi ved Universitet i Bergen (UiB). Nå skal produksjonen skaleres opp. Det nye pilotanlegget skal etter planen stå klart i oktober 2016.

Skal løse knapphet på Omega-3
Ideen bak algepiloten er å utnytte fotosyntesen, kombinasjonen av næringsstoffer, vann, CO2 og sollys, til å produsere omega-3-rike mikroalger, som kan bli en ny kilde til omega 3 i fiskefôr.

Kilden til omega-3 i oppdrettsnæringen har i mange år vært fiskeolje, men den globale knapphet på denne oljen gjør at alternative kilder må utvikles. Etablering av piloten for algeproduksjon er et resultat av et pågående samarbeid mellom forskningsmiljøene og havbruksnæringen.

– Produksjonen i laboratorieanlegget på Institutt for biologi har vært lovende, sier Anders Goksøyr, professor ved Universitet i Bergen.

– Med algepiloten på Mongstad får vi testet ut algeproduksjonen i større skala, og styrke kompetanse på utnyttelse av denne verdifulle ressursen. Dette kan være et steg på veien mot en fullskalaproduksjon av mikroalger, sier han.

Høste mer kunnskap
Laboratorieanlegget på UiB har hatt et volum på rundt 250 liter. I første omgang vil det nye anlegget på Mongstad starte med samlet volum rundt 4000 liter. Algepilot-anlegget vil bestå av to bygg på til sammen rundt 350 kvadratmeter, et drivhus med utstyr for produksjon av biomasse og et driftsbygg med laboratorium og annet nødvendig prosessutstyr.

– Pilotanlegget danner grunnlag for å utvikle mer kunnskap om hele verdikjeden, fra valg av rett type mikroalge frem til produksjon av omega-3 fettsyrer, sier Hans Kleivdal forskningsdirektør ved Uni Research og førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen. Han har det faglige ansvaret for prosjektet.

Driften av anlegget vil skje i samarbeid med selskapet CO2Bio, som er eid av Marine Harvest, Lerøy Seafood, EWOS, Salmon Group, Grieg Seafood, samt Uni Research, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL).

– For oss som fôrleverandør er det viktig å øke tilgangen på marine råvarer på en bærekraftig måte. Vi engasjerer oss i CO2Bio AS fordi vi har tro på at alger kan bli en del av løsningen på råvareutfordringen i fremtiden, sier konsernsjef Einar Wathne i EWOS Group.

Totalbudsjettet er på rundt 18 millioner kroner. Universitetet i Bergen bidrar med 6 millioner kroner, mens 6 millioner er bevilget over statsbudsjettet. I tillegg bidrar havbruksnæringen med 3 millioner, Hordaland fylkeskommune med to millioner og regionkommunene med 1 million kroner.

Publisert 21.04.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland