Combat climate change through technology

Testsenter nettverk fremmer karbonfangst globalt

USA overtar formannskapet av ITCN, her representert av stående; Chris Smith, DOE, og Kim Greene fra Southern. Sittende: Roxann Laird, Southern og Roy Vardheim,TCM

The International Test Center Network (ITCN) har de siste årene styrket internasjonalt samarbeid mellom sentrale aktører innen karbonfangst og lagring (CCS), og gitt viktige bidrag til å fremme CCS globalt.

- Det er ingen tvil om at testanlegg rundt om i verden har mye å vinne på å dele sine perspektiver og erfaringer fra CCS forskning og utvikling. Nettverket har skapt en verdifull møteplass og har lagt til rette for økt samarbeid mellom medlemmene over et bredt spekter av emner, sier Roy Vardheim, administrerende direktør i Teknologisenteret på Mongstad, TCM, som har ledet ITCN siden dannelsen i slutten av 2012.

ITCN ble initiert av TCM og National Carbon Capture Center (NCCC) i 2012 for å gjøre det mulig for CCS testanlegg rundt om i verden å videreutvikle teknologier som vil være sentrale deler av vår fremtid med ren energi. I nettverket deles kunnskap som akselererer kommersialisering av teknologi, inkludert neste generasjons teknologier som kan redusere kostnadene CO2-fangst fra kraftanlegg og industri.

Siden lanseringen, har noen av verdens ledende karbonfangst og lagring (CCS) testsentre delt kunnskap fra testaktiviteter på store testfasiliteter for å redusere kostnader, samt tekniske, miljømessige og økonomiske utfordringer tilknyttet CCS.

På CSLF ministermøte i Washington DC i november 2013 besluttet USA og Norge å formelt støtte ITCN for å øke kunnskapsoverføring fra CCS testanlegg rundt om i verden. Det første oppstartsmøte under den nye ordningen ble holdt i Brussel i november 2013, og siden har medlemmene avholdt møte hvert år, og hatt en rekke telefonmøter. Workshops med omfattende presentasjoner og grundige diskusjoner har resultert i utveksling av erfaringer på en rekke tema innen for eksempel  teknologi, drift og helse- miljø og sikkerhet.

Gjennom ITCN har medlemmene styrket sin egen kompetanse gjennom tilgang til andres lærdom og erfaringer, fått forbedret mulighet for markedsmessige samarbeid, hatt en verdifull møteplass som har tilrettelagt og bidratt til bi- eller multilaterale samarbeidsavtaler, kunnet tilby felles markedsføring av teknologitesting og fått forbedret mulighet for kryss-nasjonal finansiering. ITCN har også gitt forbedrede muligheter til å påvirke og forbedre teknologikvalifisering gjennom felles bidrag til benchmarking og harmonisering av prosedyrer.

TCM, Southern Company / National Carbon Capture senter (NCCC) fra USA, SaskPower fra Canada, og Uniper (tidligere E.ON) fra Tyskland var blant de viktigste grunnleggerne. Siden da har Pilot Advanced Capture Technologies (PACT), en del av UK CCS Research Centre, CO2CRC fra Australia og SINTEF Materialer og Kjemi fra Norge sluttet seg til. Tidlig i 2016 vil nettverket bli ytterligere utvidet med CSIRO fra Australia og Korean Institute of Energy Research (Kier).

På en seremoni i Houston 24. februar vil formannskapet i nettverket bli overlevert fra Norge til USA. NCCC har formannskapet på vegne av det amerikanske energidepartementet (DOE).

Publisert 24.02.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland