Combat climate change through technology

Felles software-prosjekt skal gi reduserte driftskostnader

NTNU, Sintef, TCM og Cybernetica går nå sammen i et prosjekt som vil utvikle mer automatiserte aminanlegg. Prosjektet inkluderer testing både på Tiller og TCM.

- TCM har lenge jobbet med å redusere kostnadene ved karbonfangst. Dette prosjektet kan bidra ytterligere til dette, ved å automatisere mer av driften, sier adm dir Roy Vardheim.

Anleggsautomatisering er basert på modell prediktiv kontroll (MPC), ofte brukt i andre næringer som for eksempel oljeraffinering og petrokjemisk industri. MPC er et overordnet reguleringssystem som kan lese anleggsdata og beregne optimale settpunkt for basisregulatorene.

MPC-teknologien som skal benyttes i dette prosjektet er utviklet av Cybernetica, NTNU og Sintef, og Cybernetica vil bistå med den praktiske gjennomføringen på Tiller og TCM. Den dynamiske prosessmodellen som blir en del av verktøyet er utviklet i doktoravhandlingen til Nina Enaasen Flø som nå jobber for TCM.

- Det er veldig artig at verktøyet nå tas i bruk, og jeg er spent på om vi klarer å oppfylle målene for redusert energiforbruk. Testanlegg kjøres mye opp og ned, og da er det mye å hente på slik automatisering, sier Flø.

Med verktøyet kan man bevege seg raskere fra et testsett til et annet, få mer effektive testkampanjer, mer effektiv drift og på denne måten redusere energiforbruket med 3-5 prosent. Verktøyet sammenligner estimater fra modellen med faktiske prosessmålinger i anlegget og gjør korreksjoner ved behov. Spesielt ved endring av parameterne er det mye å hente på automatisering.

Prosjektet, medHanne Kvamsdal fra Sintef som prosjektleder, representerer en videreføring av det gode samarbeidsforholdet mellom TCM og CCS- miljøet i Trondheim.

TCM vil bidra til prosjektet med MEA testresultatdata og tilgang til testing ved TCM under MEA- kampanjen som er planlagt til 3. kvartal 2017. Før dette skal verktøyet testes i SINTEFs pilotanlegg på Tiller i Trondheim.

Den dedikerte DOCPCC-testen i aminanlegget er forventet å vare ca 1-2 uker, mens den resterende testingen vil bli gjennomført som parallelle aktiviteter til andre MEA kampanjeaktiviteter.

CCS-teknologier vil i fremtiden konkurrere med fornybare energikilder som vindkraft, solenergi, etc., og svært lav OPEX for CCS -anlegg og prosjekter er avgjørende for å bli betraktet som konkurransedyktig.

Publisert 16.12.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland