Combat climate change through technology

Norge og USA støtter ny CO2-fangst testkampanje

From the left: David Moehler (DOE), Fredrik Netland (OED), Roy Vardheim og Anne-Berit Hjorth-Viken (TCM), Alfred Brown (ION), Stephanie Duran (DOE), Trude Sundset (Gassnova), Douglas Hollett (DOE).

Representanter fra de amerikanske og norske energidepartementene var tilstede under oppstarten av testkampanjen med ION Engineering som startet på TCM denne uken.

"Dette prosjektet representerer et betydelig skritt mot kommersiell distribusjon av karbonfangstteknologier som reduserer klimagassutslipp," sa Doug Hollett, fra det amerikanske energidepartemente (DOE).
"Det viser også viktigheten av den pågående samarbeidet mellom USA og Norge på teknologiutvikling innen ren energi ," sa han i forbindelse med besøket.

ION Engineering, med støtte fra DOE, er det første prosjektet fra DOEs karbonfangst-program som blir utført utenfor USA. Arbeid utført ved TCM vil bli finansiert gjennom en støtte på $7.6 millioner  fra DOE med en $6.7 millioners kostnadsandel fra TCM.

Les hele DOEs pressemelding her

 "Vi er glad for det nære samarbeidet med det amerikanske energidepartementet og veldig fornøyd med at ION Engineering starter sin testkampanje på Mongstad denne uken. Vi vil fortsette den tette dialogen med DOE og håper å se flere amerikanske teknologiselskaper på TCM i fremtiden, "sier Roy Vardheim, administrerende direktør i TCM.

Alfred Brown, administrerende direktør og styreformann i ION Engineering sier: "TCM gir oss en enorm mulighet for utvikling av vår teknologi. Med sin 12 Mw skala, er TCM et viktig steg i oppskalerings prosessen der ION fortsetter å gjøre positive skritt mot global distribusjon av vår CO2-fangstteknologi på kommersielle fullskala anlegg. Vi ser frem til å samarbeide med teamet på TCM som er blant de beste i verden på sitt område. "

Formålet med testkampanjen er å vise resultatene av IONs fangstmiddel ved å undersøke blant annet energiforbruk, degradering, vannbalanse og utslipp.

Om ION Engineering
ION Engineering utvikler CO2-fangstteknologi for å redusere totalkostnadene og gjøre CO2-fangst til et mer levedyktig alternativ for klimagassreduserende tiltak. Selskapet vil kommersialisere proprietære fangstmiddel og prosessteknologi for bruk på store punktkilder, inkludert gasskraftverk og kullfyrte kraftverk.. ION arbeider for tiden med lokale og globale partnere for å distribuere sin karbonfangstteknologi globalt. Etter vellykket testing ved Teknologisenter Mongstad, er ION innstilt på kommersiell demonstrasjon av teknologien sin i begynnelsen av 2017.
Finn mer informasjon på www.ion-engineering.com.

Om Teknologisenter Mongstad: Technology Centre Mongstad (TCM) er verdens største og mest avanserte anlegg for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier TCM er et joint venture satt opp av den norske stat (Gassnova) (75,12%), Statoil (20%) , Shell (2,44%) og Sasol (2,44%). Formålet er å øke kunnskapen om karbonfangstteknologier, for å redusere teknisk og økonomisk risiko, og akselerere utviklingen av kvalifiserte teknologi som muliggjør bred internasjonal distribusjon.

Publisert 14.10.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland