Combat climate change through technology

Milestone Mongstad 4 samler 130 CCS-eksperter

På den fjerde Milestone Mongstad-konferansen i rekken samles 130 eksperter og viktige interessenter fra hele verden på Verftet i Bergen i dag for å bli oppdatert på status og diskutere veien videre for karbonfangst og lagring (CCS).

På hovedkonferansedagen i dag 10. mai vil deltagerne blant annet høre om det omfattende CCS-samarbeidet mellom myndighetene i USA og Norge, om viktige fremskritt gjort i løpet av de siste testkampanjer på TCM; fra teknologileverandører og eierne våre som er involvert i de banebrytende testkampanjene, fra andre globale prosjekter og fra Bellona som støtter CCS som et helt nødvendig klimatiltak.

Leder for Cicero, Kristin Halvorsen, vil være moderator og lede innlederne fra i en paneldiskusjon om status for CCS og hvordan Teknologisenter Mongstad (TCM) og andre bidrar til kommersialisering av karbonfangst.
På formiddagen er en stor gruppe av deltagerne på omvisning på TCM,

I forkant av Milestone Mongstad-konferansen møttes norske og amerikanske energimyndigheter på et bilateralt møte med utgangspunkt i MoU-samarbeidet som har pågått i en årrekke. Her deltok også interessenter og utvalgte aktører som har bistått berørte norske og amerikanske myndigheter innen CCS.  Møtet i mai representerte en ny milepæl hvor sentrale norske fagmiljøer trekkes bredere inn i oppfølgingen av fokusområder innenfor CCS. 

I etterkant av Milestone Mongstad, arrangerer IEA GHG sitt Executive committee møte 11-12. mai. Så i dagene 8-12 mai vil representanter fra noen av de fremste ekspertene og fagmiljøene innenfor CCS samles i Bergen.

Følg Milestone Mongstad 4 på Twitter MM4, TCM Facebook og Flickr (MM4)

 

Publisert 10.05.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland