Combat climate change through technology

Næringsministeren åpnet algepiloten ved TCM

Næringsminister Monica Mæland flankert av f.v. Hans Kleivdal (Uni Research), Bjørn-Erik Haugan (TCM), Roy Vardheim (TCM-direktør), Alfred Brown (ION engineering) og Dag Rune Olsen (UiB-rektor)

Næringsminister Monica Mæland åpnet i dag den nasjonale algepiloten som skal teste mikroalgeproduksjon for fiskefor ved hjelp av CO2 fra Teknologisenter Mongstad.

Rundt 90 personer overvar åpningen av pilotanlegget for mikroalgeproduksjon basert på fanget CO2 fra Teknologisenter Mongstad (TCM). Målet på sikt er fullskalaproduksjon av omega 3-rike mikroalger til bruk i fiskefôr

- Jeg berømmer initiativtakerne til denne nasjonale algepiloten for å knytte sammen forskere og industri i dette spennende samarbeidsprosjektet, sa næringsminister Monica Mæland.

– Marine alger er havets regnskog. Pilotanlegget danner grunnlag for å utvikle mer kunnskap om hele verdikjeden, fra valg av rett type mikroalge frem til produksjon av omega-3 fettsyrer, sier Hans Kleivdal forskningsdirektør ved Uni Research og førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen. Han har det faglige ansvaret for prosjektet.

TCMs administrerende direktør Roy Vardheim fortalte om hvordan det i økende grad snakkes om anvendelse av fanget CO2, og at det er spennende å se at noe av CO2en fanget på Mongstad kan utnyttes i algeproduksjon.

- TCM er ledende i verden på sitt felt, og vi er i ferd med sammen å skape en kompetanse-klynge for CO2-anvendelse her på Mongstad, sa TCMs  under åpningen.

Skal løse knapphet på Omega-3
Ideen bak algepiloten er å utnytte fotosyntesen, kombinasjonen av næringsstoffer, vann, CO2 og sollys, til å produsere omega-3-rike mikroalger, som kan bli en ny kilde til omega 3 i fiskefôr.

Kilden til omega-3 i oppdrettsnæringen har i mange år vært fiskeolje, men den globale knapphet på denne oljen gjør at alternative kilder må utvikles. Etablering av piloten for algeproduksjon er et resultat av et pågående samarbeid mellom forskningsmiljøene og havbruksnæringen.

Tidligere har man produsert alger ved laboratorieanlegget på Institutt for biologi ved Universitet i Bergen. Med algepiloten på Mongstad får man testet ut algeproduksjonen i større skala, og styrket kompetansen på utnyttelse av denne verdifulle ressursen. Dette kan være et steg på veien mot en fullskalaproduksjon av mikroalger.

Spleiselag

Driften av anlegget vil skje i samarbeid med selskapet CO2Bio, som er eid av Marine Harvest, Lerøy Seafood, EWOS, Salmon Group, Grieg Seafood, samt Uni Research, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL).

Totalbudsjettet er på rundt 18 millioner kroner. Universitetet i Bergen bidrar med 6 millioner kroner, mens 6 millioner er bevilget over statsbudsjettet. I tillegg bidrar havbruksnæringen med 3 millioner, Hordaland fylkeskommune med to millioner og regionkommunene med 1 million kroner.

Laboratorieanlegget på UiB har hatt et volum på rundt 250 liter. I første fase startes det nye anlegget på Mongstad med samlet volum rundt 4000 liter. Algepilot-anlegget består av to bygg på til sammen rundt 350 kvadratmeter, et drivhus med utstyr for produksjon av biomasse og et driftsbygg med laboratorium og annet nødvendig prosessutstyr.

Publisert 22.11.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland