Combat climate change through technology

Statsbudsjettet: Regjeringen støtter videre drift av TCM

I Statsbudsjettet som legges frem i dag fremgår det at regjeringen ønsker å videreføre driften av TCM i første omgang til 2020.

"Staten, Statoil og Shell har forhandlet frem rammer for videre forhandlinger om videreføring av teknologisenteret, i første omgang i tre år til. Målet er å bli enige om en avtale innen utgangen av 2016, " fremgår det i Statsbudsjettet som legges frem i dag.

- Det er svært gledelig at Regjeringen foreslår å videreføre støtten til TCM, noe som vil gi oss muligheten til å fortsette det viktige arbeidet med å bringe CCS-kostnadene ned. Dette er avgjørende for at karbonfangst og lagring (CCS) skal tas i bruk i stor skala verden over, og gi det nødvendige bidraget i kampen mot klimaendringer, sier TCMs administrerende direktør Roy Vardheim.

Les Olje og Energidepartementes pressemelding: Viderefører satsningen på CO2-håndteringI kapittelet om CO2-håndtering står det: "Teknologisenteret på Mongstad er en arena for utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst og bidrar til internasjonal spredning av disse erfaringene, slik at kostnader og risiko for fullskala CO2-fangst kan reduseres.

Hovedmålet med teknologisenteret er å bidra til teknologiutvikling for økt utbredelse av CO2-fangst globalt. Avtalen mellom staten, Statoil, Shell og Sasol som regulerer eierskap og drift av anlegget går ut i august 2017. Staten, Statoil og Shell har forhandlet frem rammer for videre forhandlinger om videreføring av teknologisenteret, i første omgang i tre år til. Målet er å bli enige om en avtale innen utgangen av 2016. "

Det foreslås bevilgninger på totalt om lag 1 314 mill. kroner til arbeidet med CO2-håndtering, blant annet:
-
642 mill. kroner til teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen dekker statens andel av driftsutgifter og investeringer ved anlegget og utgifter til avdrag og renter på lån til selskapet.

Her kan du lese hele kapittelet om CO2-håndtering hentet fra Statsbudsjettet:

Publisert 06.10.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland