Combat climate change through technology

TCM deler erfaringer med Holland's CCS-prosjekt

Nøkkelpersoner fra ROAD-prosjektet i Holland, samt Sintef og Laborolec deltok i gårsdagens erfaringsoverførings-workshop på TCM.

- Vi har opparbeidet oss masse kunnskap om blant annet degradering av solventer og utslipp, noe som er svært nyttig for den pågående planleggingen av fullskala-prosjekt i Norge og utlandet. Disse spørsmålene er avgjørende både for å sikre stabil drift, minske miljøpåvirkning og redusere kostnader ved slike anlegg, sier administrerende direktør Roy Vardheim.

- Vi er stolt over den brede kompetansen som er opparbeidet på Mongstad og likeledes ved Sintef i Trondheim. TCM har nå delt kunnskap og erfaringer med de fleste planlagte fullskala-prosjektene i verden, legger Vardheim til.

Deltakerne på workshopen på Mongstad drøftet også muligheter for tettere samarbeid fremover.


The Rotterdam Capture and Storage demonstrasjon Project (ROAD) er et initiativ fra Uniper (tidligere E.ON) og Engie  (tidligere GDF SUEZ ). ROAD planlegger å fange 1,1 millioner tonn CO2 per år fra et nytt kullkraftverk på Maasvlakte og vil lagre fanget CO2 i et gassreservoar under Nordsjøen.

ROAD kan bli et av de første prosjektene som realiserer en integrert kjede av CO2-fangst, transport og lagring i stor skala. ROAD jobber med å fullfinansiere prosjektet . Det er per i dag delfinansiert av Europakommisjonen, regjeringen i Nederland og Global CCS Institute.

Norge har sagt ja til EU om å bidra til å etablere et forskningsprogram under EUs forskningssatsing Horisont 2020. Dette kan bidra til å tette finansieringsgapet for ROAD. Opplegget krever at minst tre land bidrar, og for å utløse maksimal støtte fra EU på 20 millioner euro, må landene tilsammen bidra med minst 40 millioner euro.

Publisert 11.02.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland