Combat climate change through technology

TCM presenterer resultater på CCS verdenskonferanse

TCM-sjef Roy Vardheim med Laila Helgesen og Bjørn-Erik Haugan fra TCMs forretningsutvikling på Gassnova og TCMs GHGT13-stand

TCM delte sine resultater på en egen sesjon på GHGT13, IEA GHGs verdenskonferanse som samler mer enn 1000 internasjonale eksperter i Lausanne denne uken.

Følgende presentasjoner ble gitt i teknisk sesjon i dag, og vil snart være tilgjengelig på GHGT13s websider:

• Leila Faramarzi, TCM, Resultater fra MEA testing
• Erik Gjernes, Gassnova Resultater fra 30 vekt% MEA testing
• Anne Kolstad Morken, TCM, degradering og utslipp
• Gerard Lombardo, TCM, Resultater fra aerosol måling
• Richard Mather, Resultater fra testing på NCCC og TCM

I dag steppet Lars Ingolf Eide fra Norsk Forskningsråd inn for Gassnovas Svein Bekken og snakket om "CO2 fangst teknologier for kraftintensiv industri" på sesjon 1E - Industri Kilder: Teknologi og kostnader.

TCM og Gassnova er også tungt involvert i konferansen gjennom å være en gullsponsor av konferansen, egen stand, gjennom å gi en keynote (Gassnova CEO Trude Sundset i dag), gjennom å lede sesjoner, delta og presentere på workshops, presentere posters og delta i paneldiskusjonene.

Kommende arrangementer:
TCMS administrerende direktør Roy Vardheim skal delta i panelet på møtet med fokus på "Large Scale Pilots for Carbon Capture" på onsdag morgen fra 9:10-10: 50.

På onsdagens Poster Session A, 2-4 pm:
Rubén Mocholí Montanes, Dynamisk prosess modellutvikling, parameterestimering og validering med data samlet inn fra en MEA test kampanje på TCM

Torsdag 17 november:
Poster Session B, 17/11 2-4 pm
Nina Enaasen: Resultater fra MEA degradering og prosesser på TCM
Claus Nielsen, Universitetet i Oslo: Omgivelsesmålinger av aminer

Session 9A - fra 16:00-17: 20, vil TCMS Teknologisjef stepper inn og presenterer Silje Hjelmaas' presentasjon "MEA aminanlegg-korrosjon".

GHGT konferanse serien har etablert seg som den viktigste internasjonale konferansen om klimagassreduserende teknologi.

GHGT konferanser holdes annethvert år i IEAGHG medlemsland og har blitt et samlingspunkt for internasjonal forskning på CO2-fangst og lagring. Konferansen serien roterer mellom Nord-Amerika, Europa og Asia.

Publisert 15.11.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland