Combat climate change through technology

TCM og Shell Cansolv fortsetter samarbeidet

Shell Cansolv startet denne uken sin andre testkampanje ved CO2 Technology Centre Mongstad, verdens største karbonfangsttestanlegg.

Karbonfangst og lagring (CCS) er avgjørende for avkarbonisering av kraftverk og industrianlegg, og helt avgjørende for å møte klimamålene.

Shell Cansolv's forbedrede solvent vil bli videretestet ved TCM aminanlegg ved hjelp av eksosgass fra gasskraftverket på Mongstad. Målet for årets testkjøring er å ytterligere forsterke styrken på Shell Cansolv’s CO2-fangstteknologi, og validere selskapets andre generasjons solvent (DC-201) modenhet for å tas i bruk på industrielle prosjekter. Shell Cansolv’s DC-103 solvent er allerede i kommersiell bruk.

Lori Motherwell, Shell Cansolv’s General Manager, sier: "Shell Cansolv opprettholder et sterkt forsknings- og utviklingsprogram, driver kontinuerlig forbedring av prosesser og absorbenter, slik at selskapet kan tilby den mest avanserte CO2-fangstløsning.

"Teknologisenter Mongstad er viktig for utviklingen av Shell Cansolv’s karbonfangstteknologi," la hun til. "TCM’s fasiliteter tillater oss å bekrefte vår teknologi i industriell skala før den tas i bruk på operative prosjekter. Det reduserer risikoen og kompletterer vår kunnskap slik at vi kan ta i bruk forbedringer med tillit.

" Roy Vardheim, administrerende direktør ved TCM, legger til: "Siden oppstarten i 2012, har TCM spilt en sentral rolle i å fremme CCS globalt ved å hjelpe selskaper som Aker, Alstom (nå GE), Shell Cansolv og Carbon Clean Solutions til å teste sine teknologier og med å redusere kostnader og risiko ved oppskalering. Vi er glad for at Shell Cansolv var veldig fornøyd med sin testkampanje på TCM i fjor, og nå returnerer for videre utvikling av sin teknologi.

TCM er et joint venture mellom Gassnova på vegne av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol. Merknader til redaktører: Om Teknologisenter Mongstad Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest avanserte anlegg for testing og forbedring av CO2-fangst. TCM er et joint venture satt opp av den norske stat (75,12%), Statoil (20%), Shell (2,44%) og Sasol (2,44%). Formålet er å øke kunnskapen om karbonfangstteknologier, for å redusere teknisk og økonomisk risiko, og akselerere utviklingen av kvalifiserte teknologier som muliggjør storskala anvendelse internasjonalt. Senteret består av to CO2 fangstanlegg hver med en kapasitet til å fange om lag 80 000 tonn CO2 fra det nærliggende raffineriet eller 20.000 tonn fra et gasskraftverk. I tillegg har senteret ledig plass og infrastruktur for å opprettholde de neste generasjons teknologier for å bli testet i fremtiden. Mer informasjon om TCM kan bli funnet på www.tcmda.com.

Om Shell Cansolv Shell Cansolv er en global leverandør av state-of-the-art gassabsorpsjons-løsninger, og tilbyr ledende regenererbare svoveldioksid (SO2) skrubbing og fangst av karbonfangstteknologier. I september 2014 ble selskapets integrerte SO2/CO2-fangst system satt i drift på verdens første kommersielle skala fangstanlegg på et kullfyrt kraftverk, SaskPower’s Boundary Dam anlegg i Canada. Shell Cansolv fortsetter å fremme sin kunnskapsbase for å utvikle nye og forbedre eksisterende applikasjoner for spesifikke fangstanlegg. Finn ut mer om Shell Cansolv på www.shell.com/cansolv

Publisert 10.05.2016

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland