Combat climate change through technology

Forlenger samarbeidet på Teknologisenter Mongstad

F.v. Pierre Bang, Total, Trude Sundset, Gassnova, statsråd Terje Søviknes, Irene Rummelhoff, Statoil og Svein Olaf Nesse, Shell

Gassnova, Statoil, Shell og Total markerer i dag at de ønsker å være med på videreføringen av testvirksomheten på TCM frem til 2020.  

Videreføringen, og at Total signerer intensjonsavtale om å bli med i partnerskapet, bekrefter at TCM har blitt et internasjonalt kompetansesenter for utvikling av CO2-fangst som klimaløsning.

Olje- og energiminister Terje Søviknes deltar på markeringen hvor de tre eierne signerer en avtale om videreføring av driften av TCM i ytterligere tre år, og Total signerer på at de vil være med i partnerskapet.

- TCM er en bærebjelke i regjeringens strategi for CO2-håndtering. Vi legger nå et godt fundament for videre drift. Jeg vil gjerne gratulere Shell, Statoil og Gassnova med vel utført jobb og ønske Total velkommen inn som eier, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

FNs klimapanel trekker frem CO2-fangst og -lagring (CCS) som sentrale virkemidler og rapportene viser at det er svært vanskelig å nå klimamålene som ble vedtatt i Paris-avtalen i 2015 uten å ta i bruk CCS.

- TCM har siden oppstarten i 2012 banet vei for fullskala CCS-prosjekter ved å levere viktige resultater som kan gi sikrere og rimeligere utbygging av CO2-fangstanlegg i Norge og resten av verden. Vi er godt fornøyd med at Statoil og Shell ønsker å engasjere seg videre slik at dette særdeles viktige arbeidet kan fortsette, sier Gassnova-direktør Trude Sundset.

Testaktivitetene i industriell skala ved TCM har kvalifisert flere selskaper til å delta i fullskala-prosjekter i Norge og internasjonalt. Alstom (nå GE), Aker Solutions, Cansolv og Carbon Clean Solutions (CCSL) har utført omfattende testkampanjer hos TCM. TCM har også etablert et tett samarbeid med USAs energidepartement, og i 2016 startet amerikanske ION Engineering testing på TCM av sin teknologi med støtte fra amerikanske energimyndigheter (DOE).

Senere i år vil TCM samarbeide om testkampanjer med bl.a. SINTEF og andre industrielle aktører for å utvikle bedre løsninger på generelle utfordringer knyttet til fangst av CO2 med bruk av aminteknologi.

TCM fortsetter arbeidet med å teste nye og potensielt mer effektive fangstteknologier som kan være aktuelle ved fremtidige utbygginger av CCS-prosjekter. TCM kan også tilby unik erfaringsoverføring med tanke på målinger av utslipp, godkjenningsprosesser for miljømyndigheter, samt trening av driftspersonell som skal arbeide ved fullskalaanlegg.

- Statoil har i dag pågående aktiviteter innenfor CCS og ønsker på generelt grunnlag et tett samarbeid med myndigheter og industripartnere for å kvalifisere CCS som et viktig klimaverktøy. Videre drift av TCM er derfor et viktig skritt hvor vi kan bidra med vår kompetanse og brede erfaring, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Statoil.

- Shell legger vekt på at byggingen av TCM og testvirksomheten på TCM har spilt en svært viktig rolle i å avdekke områder for teknologiforbedringer som har bidratt til å drive kostnadene for CCS ned, og vi ser at slik læring skjer i hver eneste testkampanje. Dette tror vi også vil være tilfelle de neste årene og dette er derfor et viktig bidrag i å nå målene for Shells strategi innen CCS. Shell ønsker derfor å spille en nøkkelrolle i den videre driften av TCM, sier administrerende direktør Tor Arnesen i Shell.

- Total tar nye skritt for å støtte opp om tograders-scenariet fra Det internasjonale energibyrået IEA, særlig ved hjelp av karbonfangst, bruk og lagring (CCUS). Vi er en pionér innen dette feltet og ønsker å gjøre nye fremskritt. Dette er en strategisk investering for Total og i tråd med vår forpliktelse til å bekjempe klimaendringer på to måter; ved å styrke vår ekspertise innen CCUS-teknologier og ved å redusere karbonutslippene fra våre produksjonsanlegg. Derfor mener vi det er viktig å bli involvert i dette prosjektet, som er det eneste i industriell skala i Europa, sier Philippe Baptiste, Chief Technology Officer i Total.

Dagens avtaleverk gjelder frem til august i år. Videreføringen til 2020, som det nå er oppnådd enighet om, er blant annet avhengig av at Stortinget og EFTA Surveillance Authority (ESA) gir sitt samtykke til statens videre deltakelse.

For mer informasjon, kontakt:
Vegar Stokset
Tel: 95276256

Publisert 07.04.2017

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland