Combat climate change through technology

Europeisk innsats for å forbedre CO2-fangst

Noen av de mest innflytelsesrike aktørene innen karbonfangstbransjen (CCS); SINTEF, NTNU, Engie, Road, Uniper, TNO og TCM har etablert nytt samarbeidsprosjekt for å utvikle nye teknologiske løsninger.

- Partnerskapet og kompetansen representert i dette prosjektet kunne ikke ha vært bedre. Prosjektet knytter SINTEFs Tiller-anlegg, Teknologisenter Mongstad (TCM) og fullskala ROAD-prosjektet og vil utvikle forståelse og løsninger for direkte anvendelse i industriell skala, sier SINTEFs prosjektleder Karl Anders Hoff.

- Aerosolve, som prosjektet er kalt, er en del av en større vitenskapelig testkampanje vi starter på Teknologisenteret på Mongstad i sommer, og er et godt eksempel på hvordan flere selskaper og organisasjoner kan samarbeide om testaktiviteten ved TCM, sier Roy Vardheim, administrerende direktør i TCM.

Et av de viktigste forskningstemaene innen «post combustion» CO2-fangst er å kontrollere utslipp av amin og aminforbindelser til atmosfæren. Aerosol-relaterte utslipp til luft fra aminabsorbere for CO2-fangst er et tema av økende interesse og fokus.

Det er allment kjent at røykgass forbehandling, absorber konfigurasjon, driftsforhold og fangstmiddel-valg er faktorer som kan redusere disse utslippene, men det er foreløpig begrenset teoretisk forståelse av de fysiske/kjemiske mekanismene som er involvert i prosessen, og utilstrekkelig kunnskap til optimal kontroll av aerosol i industriell skala.

Det er også motstridende publiserte resultater om for eksempel effekten av ulike alternativ for for-behandling. Etablering av pålitelige kontinuerlig målingsmetodikk for absorber aerosoler og online prosessovervåking er nødvendig for å øke tilgjengeligheten av data av høy kvalitet, underbygge modellvalidering, vurdere effektiviteten av mitigerende tiltak, som bruk av elektrofilter og brownian diffusion filter teknikker, og til syvende og sist levere pålitelig prosessovervåking og kontroll.

Validerte teoretiske modeller og generisk verktøy for design av røykgass-forbehandling vil være viktige verktøy for videre prosess-optimalisering av design. Derfor er det av betydning å demonstrere egnede tiltak under virkelige og relevante forhold. Dette arbeidet vil føre til innsikt hvordan man skal utvikle og drive CO2-fangstanlegg med utslippsnivå innenfor de gitte utslippstillatelser.

Prosjektet vil pågå i 12 måneder, med oppstart av testing på Technology Centre Mongstad i midten av 2017. Målet er å finne løsninger som er aktuelle for viktige utfordringer knyttet til fullskala CO2-fangstprosjekter. Prosjektet mottar 50% støtte fra Climit Demo.

 

 

 


 

Publisert 08.03.2017

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland