Combat climate change through technology

Rekordinteresse for CCS-konferanse i Oslo

Mer enn 250 av verdens fremste forskere innen karbonfangst, -transport og -lagring (CCS) er i dag samlet på Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo.

​– Jeg er svært stolt over å ønske så mange ledende CCS-forskere velkommen hit til Soria Moria i dag. Uten teknologiene dere utvikler, når vi ikke klimamålene fra Paris, sier leder for CLIMIT-programmet Hans Jørgen Vinje.

I år vil CLIMIT fokusere på sin nye programplan og vise hvordan norsk og internasjonal forskning bidrar til at CCS kan tas i bruk i stor skala og på denne måten bidrar til å realisere et av de viktigste klimatiltakene verden kjenner til. Norge har ambisjon om å realisere et fullskala CCS-prosjekt i 2022 og ligger med dette an til å få den første fullskala CCS-verdikjeden i Europa.

–  Langsiktig forsknings- og utviklingsarbeid støttet av CLIMIT har gjort dette mulig. Da CLIMIT ble startet opp i 2005 var målet å få fram bedre og mer bærekraftig teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. De mest modne teknologiene er nå klare til å tas i bruk, men vi trenger fortsatt teknologiutvikling for å få kostnadene ned, sier Vinje.

CLIMIT SUMMIT er blitt en viktig møteplass for fagfolkene i verden som arbeider med CCS. I år har blant annet CCS-ledere fra det amerikanske energidepartementet (DoE), EUs Zero Emission Platform og EUs forskningsprogram ACT ønsket å komme til Norge. 

Årets program vil blant annet inneholde presentasjoner fra CLIMITs prosjektportefølje, som blant annet inkluderer selskapene Aker Solutions, GE, InflowControl, NORSAR og SINTEF. Det forventes nærmere 260 deltakere fra forskning, næringsliv og offentlige institusjoner på årets #SUMMIT2017.

CCS er et av de tre viktigste klimatiltakene vi kjenner til, i tillegg til fornybar energi og energieffektivisering. Ifølge IEA og FNs klimapanel er CCS helt essensielt for å nå klimamålene man ble enige om i Paris.

Om CLIMIT:
CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd.

Utsiktene for hvordan CO2-håndtering skal tas i bruk globalt og nasjonalt har endret seg siden CLIMIT-programmet ble etablert for 12 år siden. Fra å fremme CO2-fangstløsninger for gasskraftverk har i dag programmet dreiet mer mot fangstløsninger fra andre kilder som for eksempel industriutslipp. CLIMIT-sekretariatet har i 2016 arbeidet frem en ny programplan som vil målrette forskningsmidlene mot den nye virkeligheten. Programplanen ble vedtatt i desember 2016.

I programplanen pekes det på tre hovedsatsingsområder frem mot 2022:
• Tidlig fullskala CO2-verdikjeder i Europa
• Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen
• Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

I morgen vil TCMs administrerende direktør fortelle om de banebrytende testresultatene og de spennende mulighetene fremover for teknologisenteret. TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer.  

Publisert 07.03.2017

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland