Combat climate change through technology

TCM utvider sin rolle som globalt kompetansesenter

TCMs unike kunnskap og kompetanse akkumulert gjennom årene med planlegging, bygging og drift er etterspurt globalt, og TCM tilbyr nå å dele denne erfaringen med flere.

TCM, verdens største testsenter for karbonfangst, har i en årrekke jobbet nært sammen med sine eiere og leverandører og andre partnere for å utvikle mer effektive og rimeligere fangstteknologier som kan installeres på kraftverk og industrielle anlegg over hele verden.

TCM er nå i ferd med å utvide sin rolle som et globalt kompetansesenter gjennom samarbeidsavtaler med relevante selskaper og institusjoner i Norge og utlandet.

I tillegg til CO2-fangstleverandører, forskningsinstitutter, akademia og andre som allerede har benyttet TCM som testsenter, inviterer TCM nå CCS-prosjekter under utvikling i Norge og internasjonalt til samarbeid slik at de å får bedre tilgang til TCMs kompetanse, erfaring og kunnskap.

"Hva hver samarbeidspartner ønsker av vår kompetanse og betingelsene for å dele slik kompetanse, må avklares i hvert enkelt tilfelle," sier Roy Vardheim, administrerende direktør for TCM. Han understreker at slik overføring av erfaring er begrenset til informasjon som kan bli frigitt til andre, og at kompetansen og erfaringen som deles ikke vil være i konflikt med TCMs rolle som et uavhengig og nøytralt test senter for CO2-fangstteknologileverandører.

Potensiell kunnskapsdeling kan feks være innen planlegging, oppstart, teknisk kvalifikasjonsprogram, testkampanjedesign, analysemetoder og analyse, driftserfaring, åpen kilde og baseline, opplæring av operatører og utslippshåndtering.

 "TCM legger vekt på at vi ikke fungerer som rådgiver. Det er meningen at vi skal dele vår kompetanse, kunnskap og erfaring der det er relevant. Samtidig vil våre primære oppgaver fortsatt være knyttet til testing av CO2-fangstteknologi. Dette setter en begrensning på ressursbruk i dette nye området, legger Vardheim til.

Publisert 02.06.2017

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland