Combat climate change through technology

Testaktiviteten fortsetter ved Teknologisenter Mongstad

Teknologisenter Mongstad (TCM) opprettholder et høyt aktivitetsnivå gjennom 2017, og Gassnova, Statoil og Shell ønsker å fortsette aktiviteten ved anlegget til 2020.

Statoil annonserer i dag at de planlegger å fase ut kraftvarmeverket på Mongstad om to år.

TCM har per i dag tilgang på to røykgasskilder; fra kraftvarmeverket og fra raffineriet. Tilgangen til raffineri-røykgass og nødvendig damp vil være uforandret . TCM jobber nå med en plan for å erstatte røykgassen fra kraftvarmeverket etter dets opphør av ordinær drift 1. januar 2019.

- Vi vil fortsette testing med raffineri-røykgass og jobber med å finne alternative løsninger for å erstatte kraftvarmeverk-kilden, sier TCMs administrerende direktør  Roy Vardheim og tilføyer at TCM regner med å finne en god løsning på dette.

Statoil, Shell og den norske stat ved Gassnova er innstilte på å fortsette virksomheten på TCM når den eksisterende avtalen utgår høsten 2017.

- TCM er unikt i verden i kraft av sin størrelse og fleksibilitet. Det kan spille en avgjørende rolle i å modne frem teknologier for fullskala CCS-anlegg, sier administrerende direktør i Gassnova Trude Sundset.

TCM er verdens største testsenter for CO2-fangstteknologier og en hjørnestein i regjeringens og de industrielle eiernes arbeid for å fremme CO2-håndtering som klimatiltak. Flere teknologileverandører har utviklet sine fangstteknologier på TCM slik at de i dag har teknologier som er modne nok til å tas i bruk i fullskala CO2-fangstanlegg.

Staten er i dag TCMs største eier med en eierandel på 75,12 prosent som forvaltes av Gassnova. Statoil eier 20 prosent av TCM og Shell og Sasol 2,44 prosent hver.

For mer informasjon, kontakt:
Vegar Stokset, Kommunikasjonssjef TCM
Tel: 95276256, epost: vesto@tcmda.com

Publisert 15.02.2017

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland