Combat climate change through technology

Utslipp fra TCM i 2017

TCM overtrådte utslippstillatelsen ved flere anledninger i 2017. De spesifikke bruddene var utslipp av aminer i høyere konsentrasjoner enn tillatt per time. Det er viktig å understreke at selv om enkelt-utslippene var høyere enn tillatt per time, så var de aldri på et nivå der det utgjør en fare for helse og miljø.

Grensen for maksimale konsentrasjoner av kjemiske forbindelser i luft og vann, satt i henhold til Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger, er ikke oversteget. TCM sin utslippstillatelse for aminer er delt i tre: en for gjennomsnitt pr. time, en for gjennomsnitt over en testkampanje og en for total mengde aminer over et år. Både gjennomsnitt over en testkampanje og total mengde aminer over et år er innenfor utslippsgrensen.

Formålet med TCM sitt aminanlegg er å teste ulike fangstkjemikalier og teste på ulik røykgass. Vi har erfart at utslippene fra aminanlegget varierer med de ulike fangstkjemikaliene som testes, hvordan test-programmene gjennomføres, og hvilken røykgass vi benytter.  

TCM arbeider kontinuerlig med å forebygge brudd på utslippstillatelsen. Drift av analyseutstyret er krevende for et slikt testanlegg, og utstyret er i seg selv gjenstand for forskning og kontinuerlig forbedring. Vi er i tett dialog med Miljødirektoratet for å forstå prosessmekanismene og forbedre instrumentene slik at de til enhver tid viser riktig utslipp. Forskningen på utslipps-monitorering ved TCM gir verdifull innsikt som er svært nyttig i utviklingen av fremtidens fullskala CO2- fangstanlegg.

Publisert 15.02.2018

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland