Combat climate change through technology

Aminteknologi

En av de teknologiske løsningene TCM tester er en teknikk for fangst etter forbrenning ved bruk av aminer.

Aminteknologi innebærer at CO2 fanges ved hjelp av en aminoppløsning, dvs. en væske som består av vann og aminer og som benyttes til å absorbere CO2 fra avgasser.

Aminteknologi er blitt benyttet i årtier i andre bruksområder, og anses å ha moderat teknisk risiko. TCM har arbeidet sammen med leverandørene for forbedringer av prosessdesign, byggemetoder og drift for å gjøre teknologien egnet for bruk i storskala etterforbrenningsanlegg.

Hvordan fungerer teknologien? 

Absorbatoren:

Avgasser som inneholder CO2 blir ledet inn i et stort absorbatortårn. Avgassen blir ført inn i bunnen av absorbatoren og stiger oppover hvor den kommer i kontakt med aminvæsken som flyter nedover. Dette medfører at CO2 kan absorberes av avgassene. 

 Vannvaskingen:

Når CO2-innholdet er blitt absorbert, blir resten av avgassene behandlet i en vannvasker som er plassert i den øverste delen av absorbatortårnet for å fjerne aminene før den rensede gassen slippes ut igjen i atmosfæren.

 CO2 -utskillerne:

Den CO2-rike aminløsningen blir pumpet gjennom varmevekslere til en regenerator hvor den kjemiske reaksjonen mellom aminer og CO2 blir reversert av damp som flyter oppover i regeneratorsøylen. Utskilt CO2 er deretter klar for å komprimeres, transporteres og lagres – og den CO2-magre aminvæsken kan så pumpes tilbake inn i absorbatoren for gjenbruk, og hele syklusen starter på nytt.

Aminanlegget på TCM har to regeneratorer for hvert sitt bruk. Den ene er utformet for avgassene fra prosessanlegget og den andre for avgassene fra det kombinerte varmekraftverket. 

Publisert 01.06.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland