Combat climate change through technology

Hva TCM kan tilby

I tråd med Teknologisenter Mongstads overordnede mål om å styrke CO2fangstteknologier globalt, inviterer vi leverandører eller grupperinger nasjonalt og internasjonalt til å teste på TCM.

Innføringen av nye prosessteknologier i stor skala innebærer visse risikofaktorer. Disse risikoene må reduseres gjennom forsiktig og systematisk testing og verifisering av prosessdesign og ytelse. Dette bygger kundenes tillit og gjør det mulig for leverandører å utstede troverdige prosessgarantier for kommersielle applikasjoner.
Demonstrasjon i stor skala kan være uoverkommelig dyr og tidkrevende. Å skaffe tilveie de betydelige midlene som kreves, kan være utfordrende; Å finne et passende sted for en slik demonstrasjon og få nødvendige miljøtillatelser på plass, kan være like krevende.
TCM er en "one-stop-shop" hvor tillit til teknologien din kan bygges gjennom demonstrasjon i stor skala til betydelig redusert kostnad og tid. TCM og dets eiere tilbyr en infrastruktur og dyktige tekniske ressurser for å lette leverandørenes vei til markedet.

De kommersielle eierne av TCM er drevet av en interesse for at CO2-fangstteknologi blir tilgjengelig for bruk i et fremtidig karbon-begrenset forretningsmiljø, men legger ingen krav på IP-rettigheter i teknologiene som blir testet på anlegget.
Kort sagt, TCM tilbyr en enestående mulighet til å få teknologien din til å markedsføre raskere og billigere.
Forretningsmodell
Leverandøren kommer med sin unike teknologi og eget personell
I en standard testkampanje blir TCM-infrastrukturen tilgjengelig for testing av tredjepartsleverandører uten kapasitetsavgift.

TCM tilbyr:
• TCM driftspersonell og anlegg
• Energikostnad for kampanjen (damp, kraft)
• Andre operasjoner og hjelpesystemer
Teknologi leverandør skaffer:
• Innkjøp og håndtering og avhending av løsemiddel (hvis aktuelt)
• Eget personell
Integritet
Leverandør IP sikkerhet
• Eget kontrollrom
• TCM og dets eiere gjør ikke krav på IP-rettigheter
• TCM-partnere får tilgang til testresultater kun for eget bruk
Kvalitet
Tredjeparts verifisering
Profesjonell drift
• Uavhengig verifisering kan utføres av erfarne tredjeparter som er kjent med fasilitetene
• TCM er anerkjent som et testanlegg i verdensklasse med dokumentert test-erfaring
• Kvalitetssystem med veletablerte prosedyrer og rutiner
• 24/7-drift, som et vanlig industrianlegg
• Komplett personale med kompetanse i ulike tekniske disipliner
• Erfaring i TRL vurdering av nye prosesser

TCM er et utmerket testanlegg
Du har muligheten til å benytte en av verdens beste - og største - testing av anlegg for etterforbrenning av CO2-fangst. Leverandørene vil ha tilgang til to røykgasskilder på samme sted, med et røykgassystem som kan simulere et bredt spekter av driftsmoduser.

TCM tilbyr alle de essensielle støttesystemene som kreves for storskala testing fra laboratorium til verksteder med høyt kvalifisert personell. Gjør deg nytte av TCMs erfaring med å utføre omfattende testmatriser og dra nytte av muligheten til å sammenligne din teknologi til en vel anerkjent MEA baseline.
 
Fleksibilitet
Bredt operasjonsområde med to røykgasskilder
• Prosessvariabilitet (for eksempel strømning, temperatur)
• Fleksibel absorber (pakning, kolonnehøyde, vannvask)
• To separate strippere for fleksibel anleggs-last
• To forskjellige røykgasskilder:
- Naturgass kombinert syklus (3,5% CO2)
- Katalytisk krakker (13% CO2, som kan sammenlignes med kullfyrt røykgass)
• CO2 og luftblanding for å etterligne bredt spekter av røykgasser
• Plug and play-funksjon for mobile testenheter (opptil 100 kWe)
• Tilgjengelig område med forberedt infrastruktur for større mobile testenheter
Enkelt å bruke
Høystandard 24/7 driftsanlegg med verksted, kontorer, laboratorium og lokalt ansatte
• Høyt instrumentert anlegg, 4000 elektroniske instrumenter
• Kontrollsystem med historiske databasefunksjoner, inkludert laboratoriedata
• Live online data tilgjengelig over hele verden
• Fjernstyrt operasjon
• Fullt utstyrt, state-of-the-art laboratorium
• Mekanisk, instrument og elektrisk verksted
• Dyktig og erfaren arbeidsstyrke
Systematikk
Etablert baseline og testmatrisemetodikk
• TCM har erfaring med flere leverandører i å utføre testprogrammer
• Driftspersonell trent til å utføre kontrollerte prosessendringer basert på etablerte testmatriser
• Publisert MEA-basislinje og detaljer om testmatrise
• Systematisk HMS-rapportering
• Tredjeparts kostnad (for eksempel hvis det kreves et eget test- eller byggefirma)
• Egen håndtering av mobilenheter
• Eventuelle kostnader for modifikasjoner vil bli gjenstand for forhandling.
 
 
 
 
 

 

Publisert 02.06.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland