Combat climate change through technology

Karbonatteknologi

Alstoms karbonatteknologi for etterforbrenningsfasen er blitt valgt for uttesting på TCM og går ut på å skille ut CO2 fra avgass ved bruk av nedkjølt ammoniakk som løsningsmiddel for å absorbere CO2

Selv om karbonatteknologi er mindre brukt enn aminteknologi vil den potensielt bruke mindre energi pr. tonn innfanget CO2. Denne prosessen skal utprøves i stor skala på TCM for å kunne kvalifisere prosessen og gi verden en utprøvd teknologi for CO2-fangst.  

 
Alstom animation of Post-combustion capture technology (44mb)

Hvordan fungerer teknologien?

 

Nedkjøling av avgasser:

Eksosen, eller avgassen, blir sendt gjennom et avgassbehandlingsanlegg for å kondensere vannet og restutslippene, noe som forminsker gassvolumet som skal behandles.  

 

Absorbatoren:

Den behandlede gassen blir så sendt gjennom en søyle der CO2 i avgassene absorberes  gjennom kontakt med ammoniakkoppløsningen, noe som danner en mettet CO2-løsning. Den behandlede avgassen blir så sendt gjennom ytterligere søyler for å gjenvinne evt. resterende ammoniakkdamp før den rensede avgassen blir sluppet ut i atmosfæren.   

 

Regenerering under høyt trykk:

Ammoniakkoppløsningen som nå er mettet med CO2 blir trykksatt og pumpet inn i en regeneratorsøyle hvor den varmebehandles for å skille CO2 ut fra oppløsningen. Deretter kan CO2 komprimeres ytterligere for å forenkle fremtidig transport og lagring. Ammoniakkblandingen vil så bli ført tilbake til absorbatoren for gjenbruk. 

Publisert 01.06.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland