Combat climate change through technology

Testing og forbedringer

Teknologisenteret vil være velegnet for langsiktig kvalifisering av spesifikke teknologier. I startfasen vil teknologileverandører, i samarbeid med TCM, teste ut sine respektive teknologier.

TCM vil være ansvarlig for utvikling av de gjenværende testprogrammene etter startfasen, som varer omtrent ett år.

 

For å kunne formidle denne avgjørende teknologien til resten av verden er det påkrevd at erfaringene og forbedringene kan deles. TCM vil koordinere informasjonsdelingen mellom TCMs eiere og sentrale interessenter.

Publisert 02.06.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland